Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 20 юли 2012 г.

Day 202 : Matched pair

    Ето, как започна днешния ден - като Алиса в Страната на Чудесата! Пътувах в изрисуван автобус!
    Here's how started today - like Alice in Wonderland! Traveling in a bus painted!
" If it were up to us, this bus will travel to Silistar "
/ One of the best beaches on the South Coast /
    
***
http://suzies365.blogspot.com/2012/07/day-202.html
   Каква хубава тема днес -  Съвместно работеща двойка. Това не бе било трудно - по-голяма част от хората тук, където сега работя, са съпрузи - мъж и жена. Такива са например Петър и Нина. 
   Бих искала да представя една друга двойка, която се съгласи да ми позира днес. 
   Истинска двойка, работеща съвместно!

   What a nice topic today -A matched pair. It was not difficult either - most people here where I work now, are spouses - male and female. These include Peter and Nina.
  
I would like to submit another couple who agreed to model for me today.
    A real couple, working together!

 Security - She and  He
***
Matched - Посрещнати, Съвпадащи
Може би става дума за съвпадащи двойки! 
Нали днес е 202 ден! 

Matched - Matched, Matched
Perhaps it comes to matching pairs!
Right now it is 202 days!


 ***
     Днес сутринта си забравих новия фотоапарат! А следобяд, като отивах на пазар, си забравих  чантата! Онази с цвят на оса слънчасала!  И така при шивачката и в магазина на Боби - минах на кредит. Разбира се, аз се върнах след 30 минути и платих и на двете места. Тогава - ако искайте вярвайте, но стана това - Двама клиенти, един след друг пазаруват и плащат една и съща сума! Всъщност и друг път се е случвало, но тогава  - Кой, кой да ни каже? Сузи още я нямаше даже! 
      This morning I forgot my new camera! And this afternoon, going to the market, I forgot my handbag! That colored wasp sunstroke! So at the dressmaker's shop and Bobby - I went on loan. Of course, I returned 30 minutes later and paid in both places. Then - if you can believe, but it happened - Two customers, one after another shop and pay the same amount! In fact, other times it happened, but then - Who, what to say? Susie was not there even more!

       ***
       Още съм на празнична вълна! Две кристални чаши! Тези от нашата сватба! Специално за снимката купих шампанско! Наздраве!
       I'm still on holiday wave! Two crystal glasses! Those of our wedding! Especially for the photo bought champagne! Cheers! Приятна вечер! Спокойна и прохладна нощ!
  Have a nice evening! Calm and cool night!

11 коментара:

 1. Great matched pairs, Borqna.

  I hope you also have a nice evening.

  ОтговорИзтриване
 2. Thank you ladies! First teen must be sleep! Grin!

  ОтговорИзтриване
 3. So many pairs .. congratulations and well done.. x

  ОтговорИзтриване
 4. Great Borqna, just great, love the champagne flutes, love the matched receipts how uncanny! xxx

  ОтговорИзтриване
 5. It sounds like you had a blast in your scavenger hunt for matched pairs. In my opinion, the most fascinating one was the pair of receipts, since what are the odds that you would find them. However, the most beautiful one was your wedding flutes. I hope you and your husband enjoyed the champagne. Blessings!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти, учителю! Ти си истински приятел!
   Направих тази вечер корекции на публикацията.
   Видях новите ти творби. Отлична работа! Поздравления за новите ти блогове за предизвикателства!
   Thank you master! You're a true friend!
   I did tonight corrections of publication.
   I saw your new works. Excellent work! Congratulations on your new blog for challenges!

   Изтриване
 6. I hope you enjoyed the Champagne - cheers to you :-) xxx

  ОтговорИзтриване