Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

четвъртък, 31 януари 2013 г.

Day 31 & Lucky Snapping in 2013 Week 5

Photo a day
Това е снимка от Нова Година. Мисля, че тя е подходяща за FAT MUM SLIM.
This is a picture of the New Year. I think it is appropriate for FAT MUM SLIM.


 All the colours...
...of the RAINBOW
GREEN


Мнемоника Код "Зелено" - Давай! / Mnemonic code "Green" - Go!
      Ето, Линн, този мъж, отказа да бъде сниман. / Понякога ми отказват! Ха-ха - шега/
      Дори беше готов да се раздели със зеления си шал, само и само да не бъде показано лицето му! Жалко, че не може да видите зелените му очи! Ще трябва ди си ги представите!
      Всъщност комбинацията на двете неща  / Само това ли?/ привлече силно вниманието ми. Аз мисля, че моят ентусиазъм го стресна.. След това той беше просветен за нашето предизвикателство.

Here, Lynne, this man refused to be photographed
/ Sometimes they don't want! They refuse me! Ha ha - joke /
He
was even ready to part with his green scarf, just to not be shown his face! Too bad you can not see his green eyes! You'll have to imagine them!

In fact, the combination of these two things  / Only these really?/ drew my attention heavily. I think that my enthusiasm startled him .. Then he was enlightened for our challenge.сряда, 30 януари 2013 г.

Day 30 & Lucky Snapping in 2013

Photo a day 30. Down: Is it looking down or something that makes you feel down? Interpret it however you like.

Надолу:  
Гледам надолу или нещо, което те кара да се чувстваш надолу?
Тълкувайте го както искате.

     Така, както вчера си обикалях и щраках - оранжево небето, оранжеви китари ... - така се спънах буквално в този надпис, издълбан в цемента -"Боряна" - моето име.  На снимката не си личи много.
Day 30 : Down - In cement is carved inscription "БОРЯНА" - my name
 Въртащ се под. / Location the floor that can rotate.

 All the colours...
...of the RAINBOW
 ***
Обожавам сутрин това червено небе. Напомня ми на Марс.
Нали знаете, че бях командировка там...
I love this red morning sky. Reminds me of Mars - the red planet.
You know,
I've been a business trip
there ...

вторник, 29 януари 2013 г.

Day 29 & Lucky Snapping in 2013

29. Grow: People do it, plants do it too… get creative and take a photo of something that grows.Photo a day
Цвете в саксия /Иглика/ Flower in pot / Primrose /

 All the colours...
...of the RAINBOW


                              
Аз избрах това: / I chose this:

По-късно през деня направих още снимки. / Later in the day I made more pictures.

 Афиш за цирково представление. / Poster for the circus performance.

От студено на топло - обективът на фотоапарата се изпоти. Затова тези великолепни рози са  като в мъгла.
From cold to hot - the camera lens sweat. So these magnificent roses are a blur.

 Моята приятелка от магазина за дрехи се опитва да ме изкуши с оранжеви жилетки, пуловери и чанти. / My friend from the clothing store is trying to tempt me with orange vests, sweaters and bags.


Мнемоника - Код Оранжево / Mnemonics - Code Orange    /hot/

 "За да научите как да преобразувате градусите от системата на Фаренхайт в тази на Целзий, можете да търсите цифрови взаимоотношения - например 61 F е равно на 16°С."
To learn how to convert from degrees Fahrenheit system into that of C, you can find digital relationships - for example, 61 F is equal to 16 ° C. 
 ***

Мнемоника -Червено / Mnemonics - Red    /love/

http://tanya-ukhova.blogspot.com/2013/01/blog-post_28.html
2. Подаръкът на Таня за мен
        В момента, в който видях тези 2 птици знаех, че това са моите родители - така влюбени бяха те! Писах това на Таня и преди време, и сега, а тя ми отговори с -
" Да, това са те! Твоите родители са птици! "
        Таня ми пише, че аз съм птица...
        Да, странна птица... - така звучи на български.
        Да си птица е ... комплимент.
        И тогава си спомних това:

When I saw these two birds I knew that are my parents - they were so in love! I wrote about this Tanya, and she replied with -
"Yes, they are! Your parents are birds!"
         Tanya writes me that I'm a bird ...
         /Yes, an oddball ... - It sounds like Bulgarian./
         Being a bird is ... compliment.
         And then I remembered this:


http://www.youtube.com/watch?v=uzTqDH32ImY
Едно, две, три...отрязани пера.                        One, two, three ... cut feathers.
Боли !                                                                  It hurts!   

Подстригвам си крилете.                                  Scissoring my wings.
От утре няма да летя.                                        From tomorrow I will not fly...  

Сбогом сестрици ! Простете !
Щом можете – още летете.
От днес ще стъпвам по земя.
Ще сънувам, че съм птица,                             I'll dream that I'm a bird
Но ще бъде нощем.                                          But it will be at night.

Денем ще съм вълчица.                                  By day I'm Wolf...
Ще спя на собствените си пера.
Ще ги зашия във възглавница.

И ще сънувам, че летя.
Едва сега разбрах, че в глутница
Един е начинът да оцелея-
Да се науча да вия.
А аз – безсрамната наивница-
Си въобразявах, че мога да пея.
...деветдесет и девет, сто ! Последното перо !
Ужасно съм грозна ! Ще свикна !
Едно обаче се питам-
До днес ми стигаха трошици,
А сега ?...Нали не съм вече птица...
Пазете се, хора ! От днес съм стръвница.

По дяволите ! Страх ме е !
Отрязах си крилете, но сърцето...                I clipped my wings, but my heart ...
Сърцето ми е още на птица.                        My heart is still on the bird.
Но вие няма и да разберете.                        But you will not even know.
За вас ще бъда вълчица.                              For you I will be Wolf.


Мадлен Алгафари                                    poetess: Madeleine Algafari

http://stanimira90.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html


понеделник, 28 януари 2013 г.

Days 27, 28 & Lucky Snapping in 2013

Photo a day
27. Sun: Whether the sun is out in full force, or hiding behind the clouds today – take a photo of it. Or you could get creative and take a photo of sunlight or some other interpretation.
End of the week...
   Първото, което казах, когато в неделя сутринта се събудих,  бе:
   - Днес думата е "слънце"! Чудесна тема! Дано има слънце!
   - Ти откъде знаеш каква е думата? Още няма 11 часа*! - попита мъжа ми.
   - Това е ново, друго предизвикателство! Думите са дадени предварително!
   Следобед имахме страхотно време. Аз излязох с майка ми на разходка. Снимах слънце.
   Вечерта Влади ме попита за думата:
    - Каква е думата днес?
     Знае, че винаги се радвам, когато се интересува. Когато разбра, че е слънце, каза:
    - Може да снимаш мен!
    Ей, така се зарадвах!
    Когато беше малък, всички ние го наричахме с различни галени имена. За моята майка той беше - слънчице! Така му казва и сега :
"На баба слънчицето"
Sunday morning
When I woke up the first thing I said was:
-
Today
the word is "Sun"! Great topic! I hope there is sunshine!
-
How do you know what's the word? No more 11 hours *! - Asked my husband.
-
This is a new, different challenge! The words are given advance!

This afternoon we had a great time. I went with my mom for a walk. I photographed the sun.
 In the evening Vlad asked me about the word:
- What's the word today?
He knows that I am always happy when he is interested. When he realized that was the sun, said:

- You can photograph me!
Hey, so glad!
When he was little, we all 
call him by different pet names. For my mother he was - sunshine
So now he says:
"My Sunshine"


 * - 11 часа  бълг. време - 9 часа английско време / 11 o'clock Bulgarian Time - 9 o'clock British time

Day 27 : Sun - "My Sunshine"
Your favorite Lady

Vasil Levski
***
"What do you want, wish for? Are you good at demanding what you want like children do? "
     Много се зарадвах, когато видях снощи блога на Лин и публикацията й за тържеството на нейния син Марк!
     Лин, аз плаках от радост. Не можах да напиша нищо! 
     Просто направих тези 2 снимки на една картина, която много харесах, веднага след сватбата ни и мъжът ми просто я купи, не че сме били богати.
     Така исках да изразя радостта си - когато нещо много силно искаш - то се случва, нали!
Last night I was very glad when I saw the Lynnes blog and the post for her son Mark!
Lynne
, I wept with joy. I could not write anything!
Just
made ​​these two photos of a picture that I liked a lot / right after our wedding/ and my husband just bought it, we were not rich.
So
I wanted to express my joy

When you want something very strong - it happens right!

Аз си пожелах сега 14 февруари да стане личен празник на една красива млада дама
Това зависи от двама души, нали!
I wished now Feb. 14 to become a personal celebration of a beautiful young lady!
It depends on the two people, right!

Я хотела сейчас  чтобы 14 февраля стать личным празднования красивая молодая леди!
Это зависит от двух человек, право
Танюш! улыбка


28. Through: Take a photo of looking through something – through the window, through the gate, through the trees… whatever you please.
Зимно СЛЪНЦЕ През  Дърветата
 Winter sun through the trees
Само две снимки от разходката с майка ми - страхувах се да не се подхлъзне и падне.
Only two photos of the walk with my mother - I was afraid she can fall.
 
 All the colours...
...of the RAINBOW

    Този шофьор без проблем се съгласи да бъде сниман. Толкова се изненадах, че забравих да питам, как се казва!
    - Малко съм мръсен - не съм за снимка!
    - Но сте ЧЕРВЕН! Това ми трябва!
This driver without problem agreeing to be photographed. I was so surprised that I forgot to ask her name!
-
I'm a little dirty - I'm not for good photo!
-
But you RED! I need that!


 ***
Тук няма много червени неща, които могат да бъдат снимани, освен пожарогасителите!
There are not many red things that can be photographed except fire extinguishers!
 Тази седмица имаме отново страхотно предизвикателство - 7 дни - 7 цвята, цветовете на дъгата! Домакин е прекрасната Janice, позната като Serial Crafter.
This week we have again a great challenge - 7 days - 7 colors, the colors of the rainbow! Host is the lovely Janice, known as Serial Crafter.
 

неделя, 27 януари 2013 г.

Day 26 & Lucky Snapping in 2013

Photo a day
26. Together: There are many definitions for together. One is: In or into a single group, mass, or place. Take a photo of together, whichever definition you’d like to use.
Заедно

Day 26 : Together


January Week 4: A Quotation
Сняг / Snow
Заедно / Together

Трябваше да си заредя картата за транспорт.
I had to charge my card for transport.
Магазините "dm
" празнуват Рожден Ден - 4 години!

Shops "dm" celebrate birthday - 4 years!

Те имат страхотни намаления и томбола с награди!
They have great discounts and lottery with special prizes!