Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

сряда, 29 април 2015 г.

Week 52

 52 Photos Project
" Here we are. Week 52!! If you've been with me since last year, you have 52 new photos under your belt ~or~ you showed up once a week for a year to celebrate your creativity. Bravo! It has been a wonderful year spent with you." - Bella

{Like Silk}52 Photos Project
/ Death  like... Silk /
           В последната седмица от прекрасния фото-проект на Белла ние имаме задачата " Като коприна". 
           Преди десет дни бяхме поканени с моя 16-т годишен племенник на театралната постановка " Мадам Мишима" в театър София и скъпи приятели още съм под нейното въздействие! Горещо Ви препоръчвам да я гледете!
           И разбира се, за да може да се насладите по-пълно, малко подготовка няма да ви е излишна:

и също:  Юкио Мишима

Thank you, Bella! 

четвъртък, 23 април 2015 г.

NO PATTERNED PAPERS / Без шарени хартии

   - Everything I can understand, but why its nose is blue? - Asked my husband when he saw the colored image.
     I wanted to experiment, do monochrome card - blue. The proposal - no patterned papers formed the idea of design.
     This cheerful Snowman is my favorite - I colored it another way. It must, wants to be different - blue, but whether it will be able to get out of the frame, the obstacles of surroundings - green nails, teeth? 

      - Всичко мога да разбера, но защо носът му е син? - попита мъжът ми, когато видя оцветеното изображение.
      Исках да експериментирам, да направя монохромна картичка - в синьо. Предложението - без шарени хартии оформи идеята на дизайна.
       Този весел снежко е ми е любимец - оцветявала съм го и друг път. Той трябва, той иска да бъде различен - син, но дали ще може да се измъкне от рамката, препятствията на заобикалящата го среда - зелените нокти, зъби?
 Image: 
MY SHOP

Challenges:
IKEsWORLD CHALLENGES #36 - NO PATTERNED PAPERS 
Wonderful Wednesdays - Always Anything Goes
CHNC challenge extra for April 2015

петък, 3 април 2015 г.

Week 48

52 Photos Project

{Empty Space}

52 Photos Project 
Езерото в парка на Военната  Академия -
то е с формата на буквата "Ф", като първата буква на Фердинанд.
The lake in the park of the Military Academy - in Sofia, Bulgaria -
it's in the shape of the letter "Ф" as the first letter of Ferdinand.
 
 More pictures here  and  here.