Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 31 май 2013 г.

Day 31 & Rudolph Day - May

31. Four things: Choose four things and take a photo. They can be anything.


Let's be 4 +1 Card

 A card from Sarn and new purchases
Sketch:

          Това исках да направя още в началото на месец МАЙ. Тези неща стояха кротко така подредени цял месец. Наистина имах много работа и много ангажименти.  Трябваше да направя тази картичка в знак на благодарност за Сарн.

    What I wanted to do at the beginning of May. These things stood quietly arranged for a month. I really had a lot of work and a lot of tasks. I had to make this card as a thank you for Sarn and her great challenge!

Size : 25sm./20sm.

Challenge:
Rudolph Day - May 2013

Days 28-30 & May Quotation Challenge


Photo a day
28. What you’re doing now: Choose a moment in your day and take a photo of it.

     Купих си рокля. После готвих месо с картофи. Тогава видях темата и извадих тавата от фурната, за да направя снимка.
     I bought a dress. Then I've been cooking meat with potatoes. Then I saw the topic and took the tray from the oven to make a picture.
Ето и готовото ядене!
Here is the finished food!

29. Kiss: This is our charity prompt. We’re going to kiss MS goodbye. So wear red, or pop on some red lipstick and show us a ‘kiss’!

30. Tool: A tool in the garage or something useful that helps you get through life. Perhaps in a cooking tool. Find one and share it.


Lucky Snapping in 2013

May Quotation Challenge

“ The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. ”
Mahatma Gandi 1869 – 1948  
Членовете на новото правителство при полагането на клетва в Народното събрание
 The members of the new government at the swearing in the National Assembly
Членовете на новото правителство при полагането на клетва в Народното събрание 
FOTO - http://www.vesti.bg

    В седмицата на Линн  в моята страна бе избрано ново правителство.
    Пожелавам точно това - те да забравят кои са и да се отдадат на служба НА НАРОДА. За да намерят себе си - в историята.
In the week of Lynne in my country elected a new government.
I wish just that - 
they forget who they are and to indulge in the service of the people. To find himself - in history.
We want to live in this country!

понеделник, 27 май 2013 г.

Day 27 May Photo A Day


27. Can’t live without: What would you rather not live without?


      Направих тази снимка на този " идващ" дъжд. / I took this picture of this "coming" rain.
      Въпросът на Шантал днес е доста труден. Човек може да живее без много неща.  Аз не бих искала да изгубя вярата, надеждата, любовта.

Chantal question today is quite difficult. One can live without many things. I wouldn't want to lose my faith, hope and love.
Day 27: Faith 

Ето още снимки от София. / Here are some other photos of Sofia.


Реновирана сграда. / Renovated building.


неделя, 26 май 2013 г.

Nostalgia Challenge.. Party On! - part IV

Lucky Snapping in 2013

      Специално за предизвикателството на Кати, аз реших да направя един сладкиш - традиционен за тържествата от моето детство - извинявай Кати, но тогава не знаехме що е парти. Мислехме, че е партия. Шегувам се!
     Рецептата открих наскоро в блога на една страхотна дама. 
     Освен това се оказа, че освен сина ми и мъжа ми не знаят какво е това - 
Шоколадов салам. - Срамота! А е толкова лесно и вкусно!
Продуктите:
Especially for the challenge of KathyJo, I decided to make a cake - traditional celebrations of my childhood - I'm sorry Katie, but we didn't know what a party. /Thought it was a political party/. Just kidding!
The recipe I found recently on the blog of a great lady.
Moreover, it appeared that in addition to my son and my husband does not know what it is - 
The Big Chocolate sausage
- Shame on you! And it is so easy and delicious!
The products:
dry sweet biscuits, almonds and chocolate

 О, забравих - 1 яйце!
Oh, I forgot - 1 egg!
 Изглежда зле. Но вие не губете кураж! / It looks bad. But you do not lose heart!
 В този вид салама се слага в хладилника!
Престоява 24 часа. Поръсва се с пудра захар.
In this kind of our sausage is placed in the fridge!For 24 hours. Sprinkle with powdered sugar.

Ние нямахме търпение! / We can not wait!
 Много е вкусен! / It is very tasty!
 Party On! 

събота, 25 май 2013 г.

Day 25 & Nostalgia Challenge.. Party On! - part III


25. Us: Us could mean your workmates, family, friends or otherwise. How will you show everyone your ‘us’?
Ние / Нас
   Двама от нас. Начало на нашата фото-разходка. Цел - Женският пазар в София.
   Защо? - Предстои реконструкция. Скоро всичко това ще изчезне!
Two of us. The beginning of our photo walk. 
Purpose - The Women's Market in Sofia.
Why? - There will be a reconstruction. Soon, everything will disappear!


 Ето и други проявяват интерес и снимат. /
Here there are others who are interested and they are making report.***
     Продавачът в този магазин за " Гръцки натурални маслини и зехтин" е гръг! Искам да кажа, че не само маслините и зехтина бяха натурални - продавачът - също!
     Коментарът на моя съпруг бе -
     -Какво става? Полудяхме ли - Гърците са в България, а ние българите  искаме в Гърция да сме!
     Разбира се, купихме маслини. Великолепни!
The seller in this shop "Greek natural olives and olive oil" is from Greece! I mean that not only olives and olive oil were natural - the seller is also!
The comment my husband was -- What's up? Are we crazy? - The Greeks are in Bulgaria and Bulgarians want to be in Greece!
Of course we bought olives. Gorgeous!
 ***
 Обожавам риба, ама риба не купихме!
Adore fish, but we have not bought fish! 
My dad always bought fish from the market!
 Какво ще кажете за тази снимка - стара София или Мексико?
How about this photo - old Sofia or Mexico?
***


 Три килограма тиквички - една от моите задачи за неделя!
 - Ти си ги поиска!
Three pounds marrows - one of my tasks for Sunday!
- You request them!

***
 Това е табела " Реконструкция и капитален ремонт на " Женски пазар" - първи етап.
This is a board "Reconstruction and capital repair of "Zenski pazar* / The Women's Market/ "- the first stage.

* - so pronounced in Bulgarian language


***
Lucky Snapping in 2013

24 май бе почивен ден и аз отворих старите албуми със снимки!
May 24 was a day off and I opened my old photo albums!
 Стар обичай - Майка ми полива вода със здравец за късмет!
The old custom - My mother pours water with geranium on the road  for good luck!
The wedding begins!
 ***
 Рожден ден на Влади /2008/ - Синеморец. Аз снимам с фотоапарат, а моя мъж - прави видео-клип. / Vlady's Birthday / 2008 / - Sinemoretz. I shoot with a camera and my man - made ​​video clip.
 Две години по-късно - на същото място. / Two years later - in the same place.
 
 
 ***
Семейни тържества. Имен ден на Николай. / Family celebrations. Name day of Nicholas.


***
 Рожден ден на Николай.  / Nicolay's Birthday 
My sister, I and my sister in law.
 ***
Моята свекърва на 50 години. / My mother in law for 50 years.
 *** ***
Сватбата на моята сестра. Ние с мъжа ми сме кумове.
Това е Виденовата зима. Сестра ми предпочете тържеството да е в новия им апартамент.

The wedding of my sister. My husband and I are sponsors / best men at a wedding/.
This is The VIDENOV winter. / In the fall and winter of 1996/1997 the country was in a state of hyperinflation./ My sister chose the party to be in their new apartment.
***
Това е 7-мата годишнина от нашата сватба. 
      В Китен. Лятна ваканция. Вечеряме в един ресторант, когато изведнъж завалява проливен дъжд. Келнерът ни пита и настанява на нашата маса една двойка - млада жена и мъж. По-късно ще разбера, че те са просто колеги. Разменяме само няколко думи, защото е късно и ние сме приключили със своята вечеря. Те ни казаха в кой хотел са. Ние - също. Пожелаваме си лека нощ.
         На сутринта. Времето е мрачно. Решаваме да останем в леглата. И без това пясъкът ще е още мокър. Не става за плаж! На вратата се чука. " Нямаме боклук. Няма нужда да чистите!" - казвам аз. След кратка пауза отново следва почукване по вратата. Отварям - те!
 - Хайде! Какво се излежавате! Отиваме на " Луна Парк" !
 - Преди обяд? Че те работят ли?
 - И още как!
         Боже, наистина работеха! Никога преди това не се бях качвала на такива колички!
         Няколко дни, след като се запознахме, ги поканихме да отпразнуваме заедно нашия празник. Те ни подариха лазерна картина. 
         Имам много хубави спомени от това запознанство. Към количките прибавям и първата си текила - изпита в бар на плажа! По бански!
         Те бяха дошли само за 5 дни. 5 дни те правеха парти за нас!

7th anniversary of our wedding
In Kiten. This is our summer vacation. We have dinner at a restaurant when suddenly started pouring rain. The waiter asked us and stay at our table a couple - young woman and man. Later we will understand that they are just colleagues. We say a few words, because it's late and we finished our dinner. They told us which hotel they are. We - too. We say goodnight.
On the morning. The weather is gloomy. We decide to stay in bed. Anyway, the sand will be still wet. It's not for the beach! Someone knocks on the door. "There isn't garbage. No need to clean!" - I say. After a short pause again a knock on the door. Open - they are!
- Come on! Why do you sleep! Go to "Luna Park"!
- Before lunch? Do they work now?
- And you ask!
God, they really worked! I never before had I been on these cars!
A few days after we met, we invited them to celebrate our holiday. They gave us a laser picture.
I have many happy memories of this acquaintance. To "Luna Park" with carts I add my first tequila - in a bar on the beach! In bathing suits! / Our men didn't know anything about it!/
They were only 5 days here. 
5 days - a party for us!