Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

събота, 28 септември 2013 г.

Sometimes...


THE 1st IKE'sWORLD CHALLENGE WITH FREEBIE

Inspiration
"Who are you supposed to be?"
You are to create a dark, Gothic, or Hallowe'en 
based art piece that depicts a costume or
character you have been, or want to be for Hallowe'en.
Images: Fashionista  / FREEBIE for the 1st IKE's Word Challenge/
MY SHOP
Coloring Page Tuesdays
Background: cover of the magazine "GEO"
Sentiment:
Ginger's House
BINGO/TIC.TAC.TOE
NEW!


Start - the idea
I haven't two weeks time ....
AND:
 AND:

and the magical broom!
Challenges:
Inspire Me Fridays 122 - Anything Goes!
Sister Act Card Challenge -No. 26 - Anything Goes
A Gem of A Challenge - "USE BLACK ON YOUR CARD"

петък, 27 септември 2013 г.

Run Rudolph, run!

Or every day / is/ new joke
 
 Шофьорът на камиона каза, че дизайнът на вратата е дело на руснаците.
 Обичам руското чувство за хумор!
The truck driver said that the "design" of the door is made by Russians.
I love the Russian sense of humor!

And a card
 
 I made this card  for

September 2013 Rudolph Day

/RUDOLPH DAY is on the 25th day of each month/

сряда, 25 септември 2013 г.

Irish temper

 

       Точно така - това куче има истински ирландски нрав!
       То бе любезно предоставено от прекрасната Ike като FREEBIE FRIDAY.
       Оцветих го още същия ден! Толкова му се радвах. И когато реших да направя картичка - то изчезна! Скри се!
      - Какво търсиш?
      - Кучето! Няма го!
      - Какво куче?!
     - Ирландското!
     Снощи се появи. Не вярвах на очите си!

 Exactly - this dog has a real Irish temper!
It was courtesy of the lovely Ike as freebie.
I colored it the same day! So enjoy it! And when I decided to make a card - it was gone! Just disappeared!
- What you looking for?
- The dog! He's gone!
- What  dog?
- The Irish!
Last night it appears. I could not believe my eyes!

Week #277 with Bunny Zoe's Crafts!


Just Inspirational Challenges - Metal Embellishments
Through The Craft Room Door W, 2E, - Anything Goes
FFC #18 "Anything Goes" 
Simon Says Stamp - Anything Goes
The Male Room -  #5 Animal/Bird/Fish
Sketch                                                                             Image
MY SHOP....is OPEN  :-)

Old Back Porch

понеделник, 23 септември 2013 г.

Quote for September I

“Love is Like a friendship caught on fire”   
by Bruce Lee

Lucky Snapping in 2013


" Love is like a friendship caught on fire.
In the beginning a flame,
Very pretty, often hot and fierce
But still and only light and flickering.
As love grows older, our hearts mature
And our love becomes as coals,
Deep-burning and unquenchable.
"

Любовта е като приятелство, обхванато от огън.
В началото е пламък,
Много красив, често горещ и жесток.
Но все пак е само светлина и трептене.

Както любовта остарява, сърцата ни узряват.
И любовта ни става като въглищата,
Дълбоко парещи и неугасими.


***


                                              Bear Add quote

неделя, 22 септември 2013 г.

Nostalgia through September / day 22 part II


Това е седмицата на Кати, в която тя ни кара да отворим своите чекмеджета със спомени.
Темата е за училищните дни.

В памет на Марлена Стаматова / 1968 г.- 2000 г./

Четири много трудни и прекрасни години в математическата гимназия!
С великолепни преподаватели!
Незабравими случки! Невероятни спомени!

Десет стихотворения на Ботев наизуст.
Изпитване с оценка - шестица към текущите бележки. 
Учителката ни по литература успя да изпита на тези 10 стихотворения всички близо 240 ученици!  
Тя ни изпитваше по път и над път - в рейса, в трамвая, по коридора, на улицата, в парка - където ни срещнеше! Ние сами я подканяхме - Готов съм със стихотворенията! Имате ли време?
Винаги имаше!
Учителката, която даде тема " Творчеството на Алеко Константинов и песните на Пинк Флойд". 
Невероятна жена. Много креативна.
Учителката, която накара сухите математици да се влюбят в литературата!
Естествено и упрек от горе -" Вие отклонявате кадри на математиката към други дисциплини! Такъв и такъв процент ученици от това училище са записали филология, вместо техническа спeциалност! Внимавайте!.."
Такива бяха времената.

... tell us your School day Stories..

In memory of Marlena Stamatova / 1968 - 2000 /

Four very difficult and wonderful years in Sofia Mathematics High School!
With great teachers!
Unforgettable events! Amazing memories! 


Ten poems by Botev to know by heart - memorized!
Tested with assess - excellent to current observations.
/
Poems are long - recitation takes about an hour!/
Our teacher of literature failed to test these 10 poems of nearly 240 students count!

She subjecting us to test everywhere - in the bus, the tram, the hall, the street, in the park - where we encounter! We ourselves urging her - I'm ready to poems! Do you have time?
Always she had!

The teacher that gave topic - "The work of Aleko Konstantinov and songs of Pink Floyd."
Amazing woman. Very creative.

The teacher that made boring mathematicians to fall in love with literature!

Naturally rebuke from above -

 " You turn footage of mathematics to other disciplines! Such and such a proportion of pupils from this school are enrolled philology rather than technical career! .."

Such were the times.

my other post here

Файл:Panorama smg final-2.jpg
Sofia Mathematics High School

Nostalgia through September / day 22 part I


Every day / is / a new joke
***
... tell us your School day Stories..
Това е седмицата на Кати, в която тя ни кара да отворим своите чекмеджета със спомени.
Темата е за училищните дни.

Lucky Snapping in 2013
В памет на Марлена Стаматова / 1968 г.- 2000 г./
In memory of Marlena Stamatova / 1968 - 2000 /
Файл:Panorama smg final-2.jpg
Sofia Mathematics High School
   Май 1982 год.
  Заедно с моята приятелка / и съученичка/ Марлена и нейните родители сме в двора на това елитно училище, за да видим абитурентите! Един от тях е нейн братовчед. Училището се намира в центъра на града, а тържеството е невероятно. Попаднала съм в един различен свят!
  Юни -Юли 1982 год. 
  Малко преди края на учебната година разбирам, че Марлена ще кандидатства в същото това училище. Тя не иска да се разделяме - хайде, ще кандидатствам и аз! Изпитът по математика е в началото на месец юли. Взимам няколко частни  урока по математика. 
  Сутринта, в деня на изпита, отивам у Марленини - глътнала съм си езика и съм получила пареза на лицето. Звъня на вратата. Отварят ми и какво да видя - надули радиото и тримата танцуват и се веселят! Така ще запомня това семейство - Бохеми! 
   - Хайде! Днес е изпитът! Всичко свърши - днес няма да се подготвяш повече, нали? Днес празнуваме!
   Освен в математическата гимназия, ние кандидатствахме и в немската езикова гимназия.
   Никога няма да забравя разочарованието на баща ми, че не бях приета в немската гимназия.  

         May 1982.
        Together with my friend / classmate / Marlena and her parents are in the courtyard of this elite school to see high school graduates! One of them is her cousin. The school is located in the city center and the celebration is amazing. I was in a different world!
          June-July 1982.
       Shortly before the end of the school year, I hear that Marlena will have examination at the same school. She says - Come on, apply you too! The examination in mathematics is in early July. I attend a few private lessons in mathematics.
         Morning on the day of the exam, I'm going to the house of Marlena - I swallowed my tongue and I received a facial paresis. Rang the doorbell. They open the door and what I see - radio plays, and they dance and have fun! So I will remember this family - Bohemy!
          - Come on! Today's exam! It's over - now will not prepare more, right? We are celebrating!
          Except in high school mathematics, we are applying in the German language school.
        I will never forget the disappointment of my father that I was not admitted to the German school.
-------------------------------------

събота, 21 септември 2013 г.

Nostalgia through September / days19 -21

... tell us your School day Stories..
Това е седмицата на Кати, в която тя ни кара да отворим своите чекмеджета със спомени.
Темата е за училищните дни.

Lucky Snapping in 2013
   Това е училището на сина ми.
   Носталгия по времето, когато учениците носеха униформи и въпреки това училищата не приличаха на затвори.
 This is my son's school.Nostalgia for the time when students wear uniforms, however, schools did not look like prisons.
Тази постройка е старото училище, в съседство е новата сграда.
This building is the old school
/1897-1957/

, next to the new building.

Textbooks for seventh grade. You can see a picture of Ray Charles on the textbook of music.

Tomorrow, 22nd September is Independence Day of Bulgaria.
I will search for pictures of my schools.

Tic Tac POE's Ghosts / Update"The ghosts" are not colored skeleton  and crow. 
The inscription "QUEST 24 - TIC.TAC.POE" is append the photos copyright protection.

Images:
Coloring Page Tuesdays

Challenges:
 3D+flowers+Raven

QUEST 24 - TIC.TAC.POE 
Get creative September card challenge: anything goes
Sister Act Card Challenge - W, Cards. - No. 25 - Anything GoesNEW* Jo's Scrap Shack - W, 3E - No.18 - Anything Goes
Inspire me Fridays 121
52 card pick up 2.38
That was my idea for 
IndePOEdence Day

Size 22sm./23sm.

Tic Tac POE's Love

My idea is that Edgar Allan Poe wasn't always unhappy.
My card is about love..
Моята идея е, че По не винаги е бил нещастен.
Моята картичка е за любовта. Споделената любов.

http://lidislidis.blog.bg/izkustvo/2012/03/27/anabel-li.929155
ANNABELLE LEE

Edgar Allan Poe

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea;
But we loved with a love that was more than love -
I and my Annabel Lee..


" Отдавна, преди много лета,
в едно царство на морски земи,
девойка живя, да се знае това,
и нарекли я бяха- Анабел Ли.
Тя имаше мисъл една -
с любов вечна да ме дари.
Млада бе още, млад бях аз
в това царство в морски земи,
обичахме се с обич силна тогаз -
Аз и моята Анабел Ли.. "
     Превод: lidislidis
Image:

MY SHOP....is OPEN  :-)
& ADFD free 
& a gifts from Tess and Tanya
Challenges:
flowers.Poe.Feather/s/ + 3D&Lase
QUEST 24 - TIC.TAC.POE


FFC #18 "Anything Goes"
crafty ribbons - Anything goes with a ribbon!And the my idea -  September 8-th: