Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

събота, 30 юни 2012 г.

Day 182 : Gothic / Готически

http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-184.html
Тук ми помогна моята сестра Люси. / Here helped me my sister Lucy.
   За разлика от западна Европа готиката не намира разпространение в България. Едва през 18 век, със завръщането към готиката, т.н. неоготика тя присъства и в България.
   Пример за неоготическа архитектура е римокатолическата катедрала „Св. Павел от Кръста“ в Русе, построена през 1890. Храмът е дело на италианския архитект Валентино.
    Unlike Western Europe Gothic is not spread in Bulgaria. Only in the 18th century, with the return to Gothic, etc. Neogothic it is present in Bulgaria.
    An example of Gothic architecture was a Roman Catholic cathedral "St. Paul of the Cross "in Ruse, built in 1890. The temple is the work of Italian architect Valentino.
 http://bg.wikipedia.org

Файл:Ruse 053.jpg
***

В търсене на готическия дух / In search of Gothic spirit***
Специален поздрав за Ане! /  A special greeting to Anne!
петък, 29 юни 2012 г.

Day 181 : Silhouette / Силует

 http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-181.html
Трудно и почти невъзможно!
Слънцето пече ли, пече... Денят е дълъг... Какви силуети?
Но, аз виждам, че вие добре се справяте с предизвикателството на Сузи. Вие имате страхотни идеи, дами!
Аз реших да си поиграя с едни снимки...
Difficult and almost impossible!
The sun is shining cool... The day is long ... What silhouettes?
But I see that you better deal with the challenge of Susie. You have great ideas ladies!
I decided to play with some photos ...

Малко прохлада в тези горещини / A little cool in this heat
Може би при силуета не трябва да се вижда лицето?
Maybe must not be seen face?
Аз много харесвам тази снимка. Децата вадеха парчета сняг като парчета от пъзел. Толкова беше студено. Снимката е от училищния двор.
I really like this picture. Children brought out pieces of snow like puzzle pieces. It was so cold. The photo is from the school yard.

четвъртък, 28 юни 2012 г.

Day 180 : Free choice

 http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-180.html
Днес Сузи ни даде свобода на действие - тема по наш избор. Аз имам още снимки от Рилския манастир, които искам да споделя.
I have more pictures from Rila Monastery, I want to share.
Мама


сряда, 27 юни 2012 г.

Day 179 : Weathered / Закален

Today's word is  Weathered -
http://suzies365.blogspot.com/2012/06/todays-word-is-weathered-linky-will-be.html
When I saw the word weathered, before me appeared strong and the sun burned bodies of young men. And I wrote this :
"Oops! My imagination is filled with erotic in the early hours of the day!"
Then I read Susie's notes - you know, you've read them too. I decided that I was wrong to joke at this moment -  I deleted my comment...
/Really - everyone must have a computer!/ 

But the treacherous thought haunted me. 

The pictures are a special greeting for  Picxie.
/ She looks like my sister /.
Some information:
Encyclopedic Dictionary
A. Which has acquired physical and moral stamina. It was a weathered and not get sick.
B. Technical. For metal, glass and others. - Which has acquired greater firmness by strong heating and rapid cooling. Tempered steel.

synonyms - durable, tested, practiced, experienced, trained, conditioned, sustainable

Българо-Английски речник / Bulgarian-English dictionary

1. hardened
(за стомана) tempered
2. (издръжлив) hardy, inured; steeled, seasoned, well-tried; as hard as nails
ЗАКАЛЕН в бой battle-seasoned, steeled in battles
ЗАКАЛЕН революционер a seasoned revolutionary
ЗАКАЛЕН в трудностите inured to hardships; steeled in hardships

Тълковен речник

закалена, закалено, мн. закалени, прил.
1. Който е добил физическа и нравствена издръжливост; кален. Беше закален и не настиваше.
2. Спец. За метал, стъкло и др. – който е добил голяма твърдост чрез силно нагряване и бързо охлаждане. Закалена стомана.

Синонимен речник 

(прил.) кален, издръжлив, изпитан, изпечен, опитен, трениран, приучен, устойчив

----------------

 Only from this distance he is not dangerous! / Wink /

Само от тази дистанция той не е опасен! /Намигване/ 
 Oops!

This is the new face of "JUNDHEINRICH"

 

 

 

 

 

вторник, 26 юни 2012 г.

Day 178 : Still life / Натюрморт

Натюрмортът (от фр. nature morte, „мъртва природа“) е жанр в изобразителното изкуство. В английския език се използва понятието „still life“ (застинал живот), което понякога се сочи като по-удачно. Под натюрморт се разбира изобразяване на неодушевени предмети: цветя, плодове, убит дивеч и други. В този род изображения не се включват пейзажи и хора.
"Натюрмортът е болест. И започвайки тази игра не можете да спрете. Композира се всичко - предмети за писане, камъчета от морския бряг, даже облаци. " - http://www.macropic.net/NaturaMorta1.html
----------
 Challenge:
http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-178.html


Ето моето предложение за натюрморт - "Закуска на Великден" - традиция в нашето семейство.
Here is my suggestion for still life - "Breakfast of Easter" - a tradition in our family.

***
Албумът на Нина / Nina's album
       За тези, които не знаят - Нина се съгласи да бъде модел " Същата, но различна  - 7 дни". 
       Аз й обещах тези снимки в специално ръчно изработен от мен албум. От фото-къща "Ралица" направиха чаша със една от снимките.

       For those who do not know - Nina agrees to be a model 
 same ... but different
       I promised her these pictures in a special handmade by me album. Photohouse "Ralitsa" made the cup with one of the photos.
снимки 9 см. /13 см.  /  Photos 9 cm / 13 cm
 квадрати 17см. /17см.  /
17 cm squares. / 17 cm. Image: http://scribblesbysandy.blogspot.com/2012/05/garden-of-weedin.html
 Това е вторият албум, който правя. Първият може да видите тук:

This is the second album that I do. The first can be viewed here:

http://borqna-venkova.blogspot.com/2011/08/blog-post.html 

/ The idea for the album found here:

http://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_5.html /***
I want to tell you this:


 The Grave of James David Bourchier (The Times' Balkan correspondent)
Източник на снимките: / Source of photos:
http://www.panoramio.com/photo/2018412 
http://www.teenproblem.net/a/172-biografii/18596-koj-e-dzhejms-baucher/
James David Bourchier (1850–1920) (his last name is frequently misspelled as Boucher or Baucher) was an Irish journalist and political activist. He worked for The Times as the newspaper's Balkan correspondent. He lived in Sofia from 1892 to 1915. Bourchier was an honourable member of the Sofia Journalists' Society and a trusted advisor of Tzar Ferdinand of Bulgaria. He acted as an intermediary between the Balkan states at the conclusion of the Balkan Wars of 1912-1913.
With his numerous publications in the British press, and in his private and social correspondence, Bourchier repeatedly voiced his sympathy towards Bulgaria and its people.
One of his favorite places to vacation is the Rila Monastery. Boucher stated his servant where it wants to be buried - in front of the monastery, where he spent many hours in contemplation and reflection.
After his death, was buried near the Rila Monastery - a unique honor for a foreigner.

Day 177 : Sizzling / Цвъртящо, парливо, изпепеляващо (рус.)
http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-177.html
Трудна дума. / Difficult word.
Това е един от майсторите, чиято работилница снимах преди време.
This is one of the masters which workshop I shot some time ago.
Тази вечер правих албума на Нина и закъснях с публикуването на снимката. След няколко часа трябва да ставам за работа..Лека нощ!
Tonight I made the album of Nina and I was late with the publication of the photo. After several hours I have to get up to work .. Good night!
***
На сутринта -
Надявам се, че съм разбрала добре думата. Наложи се да я преведа на руски, за да я разбера. Също така търсих за нея много в Интернет.
In the morning -
I hope I have understood well the word.
I had it translated into Russian to understand it. Also looking for it a lot on the Internet.

неделя, 24 юни 2012 г.

Day 176 : Pleasure / Удоволствие

 http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-176.html
Удоволствие?
Просто кафе, моля!..
И вашите блогове, приятели!
Pleasure?
Just coffee, please!..
And your blogs, friends!

Dear ladies,
I made especially for you photos. Please do me this pleasure - see them!
http://borqna-venkova.blogspot.com/2012/06/day-175-nature-part-ii.html

събота, 23 юни 2012 г.

Day 175: Nature / Природа, естество - part Ihttp://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-174_23.html
 Благодаря ти, Сузи, за днешната тема - Природа, естество.
 Ето моите снимки от Рила планина - сливането на два потока в един. Три погледа.
 Thank you, Susie, for today's theme - Nature, nature.
 Here are my pictures from Rila mountain - the fusion of two streams into one. Three views.

Day 175: Nature / Природа, естество - part II

      Ето снимки от днешната екскурзия до Рилския манастир. 
Here are photos from today's trip to the Rila Monastery. Please Meet the nature of Bulgaria.


петък, 22 юни 2012 г.

Day 174: Sunshine / Слънчева светлина

http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-174.html

 Приятна изненада днес / A pleasant surprise today

       Куче-касичка! Супер готино! То е подарък от  жените, които снимах преди време. Една от снимките може да видите тук.
       Dog box for money! Super cool! It is a gift from the women I photographed some time ago. One of the pictures you can see here.

http://borqna-venkova.blogspot.com/2012/06/day-161-frayed.html 

       I remembered that Anne liked the picture with white flowers / Trendafil - rose species /, and Jennie Hart said that sunlight was a great / day 170 /. I decided to combine two things again.
       Днешните ми снимки са правени в 14 часа, при температура на въздуха +35 градуса С.
       Today my photos were taken in 2 p.m.,  air temperature +35 degrees /Celsius.


***
 Този път успях да снимам преминаващия влак!/This time I could to photograph the passing freight train!


Нина казва довиждане! / Nina says good-bye!

***