Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

четвъртък, 31 май 2018 г.

Royal Mail for us

I received this letter yesterday and I was very happy.  
What a lovely card and nice surprise!
It's from Vivian and Roland.
Thank you very much, dear friends!
The card is monochrome and I'm going to include it in Ike's challenge #108
but without a prize!
You have more time to participate too!

вторник, 15 май 2018 г.

IKEsWORLD CH #108 - MONOCHROME


Hello!
It's time for Team B to show their cards for Ike's challenge #108
The theme is "ANYTHING GOES" again, with optional Twist -
 MONOCHROME.

For my project I used:
NEVALAND Set 

 The subject here is Rudolf Nureyev.
Inspiration:
 I chose the green color inspired by the beauty 
of the Italian island and the colors shown in the film:
Size: 9.4'/9.4' (24sm./24sm.)

 Challenges:
The Paper Nest Dolls Challenge -  ALWAYS ANYTHING GOES  
Through The Craft Room Door - Always Anything Goes
Lil Patch of Crafty Friends - Always Anything Goes

Crafting from the Heart - ALWAYS ANYTHING GOES
A Gem of a Challenge - It's A Man's World (cards for men and boys)

***
 Free your mind
See what offers Ike and show us what you think - make cards!
You may use any images you like to play along 
but we would love it if you used an IKEsART image.

*** 

May in pictures V

             Третата лекция, която посетихме бе "Ръкописно криминале". Тя бе изнесена от доц. д-р Людмил Георгиев, криминалист с над 30 години стаж в МВР.
             Какви тайни крие почеркът на даден човек и как специалистите могат да видят в него много повече, отколкото ни се струва възможно на пръв поглед? Какви са свойствата и грахическите признаци на почерка? Какво влияние въхру него оказват възрастовите и здравословни промени? Случаи на подправяне на подписи и ръкописни документи с цел злоупотреба. Какви са актуалните методики и технически средства за идентификационно-криминалистично изслездане на почерка в България?

Manuscript Crime
a lecture by Lyudmil Georgiev, associate professor and criminologist
two interesting books by the same author

Any questions?

May in pictures IV

          Здраве от бъдещето - това е лекцията на Боги Елиасен*, която бе изнесена пред широка публика на тазгодишния Фестивал на техниката в София Техно Парк и която аз ще представя подробно в снимки - без никакви угризения на съвестта - входът бе с безплатни покани, а лекцията на английски език с превод на български.
          Какви са мегатенденциите в здравеопазването на бъдещето? Какво всъщност се крие зад нашумялата напоследък парадигма за персонализираната медицина? Какви са възможностите и предизвикателствата пред здравеопазването на бъдещето, свързани с технологичния процес в областта на геномиката, изкуствения интелект, виртуалната и добавената реалност, както и със социалните промени, глобализацията, персонализираната здравно грижа и големите данни.

Health from the future - this is the lecture of Bodi Eliassen
 - a futurist, associate member of the Copenhagen Institute of Futuristic Science 
and a private sector consultant
 ---------------------------
* - футурист, асоцииран член на Копенхагенсия институт по футуристични науки и консултант в частния сектор.
( футуризъм - направление в науката и литературата, което отрича реализма)