Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

сряда, 11 юли 2012 г.

Day 193 : Cold / Студ, студено


   Днес думата е студ.
   Студ? Студено или настинка... Как студ, в тази жега!
   Не се притеснявам - все ще се появи нещо!
   Като вчера - отивах да купя летни маратонки за мен и Влади. По пътя видях този чудесен магазин с френските специалитети! Виждала съм го и преди.  Бях забравила за него. Нов е. Много изискан, наистина. Помолих да направя няколко снимки за една приятелка французойка - имах предвид Ане! Продавачката, много вежлива и мила жена, ми каза, че повечето от нещата вече са свършили. И ме попита:
   - Аз, преча ли ви за снимките? - наистина много сладка дама.
   Мислех си за обувките, бързах... и не си купих нищо! Знаех, че ще се върна на следващия ден! 
   Когато прочетох вашите коментари, скъпи приятели, радостта на Ане и това дали съм пробвала френския вкус - малко се притесних. Не исках да ви разочаровам!
***
   Today the word is cold.
   Cold? Cold or cold ... How cold in this heat!

   No worry - it will show something!
   Like yesterday - I went to buy summer shoes for me and Vlady. Along the way I saw this wonderful store with a French specialties! I've seen it before. I had forgotten about him.
It is new. Very fine indeed. I asked to take some photographs for a friend Frenchwoman - I mean Anne! The saleswoman - very gentle and kind woman told me that most things are done. And he asked me:

   - I detain you for the pictures? - Really sweet lady.
   I was thinking about
sports shoes, I quickly ... and not bought anything! I knew I would come back the next day!
   When I read your comments, dear friends, the joy of Anne and whether I tried the French taste - a little shy. I didn't want to disappoint you!
 

 Снимки от  17 часа - всички хлябове, кроасани и сандвичи са свършили.
Photos  -  5 pm - all breads, croissants and sandwiches are ended.
 Моята поръчка - Страхотна наслада. / Начесване на крастата!/
My order - great pleasure.

***  
   Синът ми отказа да излезе навън. Било му горещо. Така трябваше сама да избирам маратонки.  Продавачът - арабин, видя че много се колебая и ме пришпори:
   - Ще ги купувате ли?
   - Аз не мога да избера... - почнах да се извинявам, да обяснявам какво искам и да не е скъпо, и как синът ми не е дошъл с мен... 
   - Аз ще ти избера! - рече и отсече! 
   Подава ми едни и аз веднага се  влюбвам в тях.
   - Ама колко?  
   Казва ми цената,  и пита:
   - За сина ти? Ще намеря най-хубавите!
   Аз пак питам за цената. И оставам много доволна! Знам, какво ще кажете - Маратонки куче марка! Да! За това, за което ми трябват - са направо чудесни!
 ***
My son refused to get out. He was hot. So I had to choose alone sneakers. Seller - Arab, saw that I was very hesitant and spurred me:
    - Will you buy them?
    - I can not choose ... - I began to apologize and explain what I want and not expensive, and how my son did not come with me ...
    - I will choose! - He said to cut!

    Brought me some and I immediately fall in love with them.
    - But how?
    He tells me the price, and asks:
   - For your son? You will find the best!
   I again ask for the price. And I remain very pleased! I know what you think - Sneakers dogs make!   Yes! For what I need - are downright marvelous!
 

Лицето на арабина и магазинът остават в тайна  - за сега!
The face of Arab and store remain secret - for now! 
    По няколко пъти на ден колегите ми поливат външната улица с вода. Така разхлаждат малко. А и не се дига прах. Спомням си колко уплашени бяха съседите първия път:
    - Защо миете улицата? Да няма радиация? 
    - Не, просто искаме да е чисто!
     - А, добре тогава -  успокоиха се.
    Горещо е и бързо изсъхва. Но все пак остават тук-там локви. Вижте, как в едно такаво малко езерце, в студената вода се разхлаждат гълъбите! Нали и те душа носят! Къпят се! "Ох, баня, ох, кеф! " А после се сушат на слънце! 
***
   Several times a day my colleagues watering street outside with water. So cool a little. And to no man's dust. I remember how frightened neighbors were the first time:
   - Why brushing your street? Is there radiation? 
   - No, we just want to be clean
   - Ah, well then - they calmed down.
   The weather is hot and dry street quickly. But were still puddles here and there. See how such a small pond in cold water to cool the pigeons! Right and they have a soul! Have a bath! "Oh, bathroom, oh, fun!" And then dried in the sun! 


В стаята е 25 градуса - направо студено! / The room is 25 degrees - right cold!
Не заради мен, а заради машините! /  Not for me, for machines!

7 коментара:

 1. What a beautiful fun post today, Borqna, it was like reading a book.
  It must have been fun for you to find something cold in this heat !!!
  Oh and thanks for showing all the French cakes, you made my day even if I couldn't eat them !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Oh, Anne! These sweets are really delicious! I had excellent afternoon! Next time I'll go with someone there. Thank you very much!

   Изтриване
 2. Oh well done-Bravo. Lovely photos of your day and a great one of Cold in such heat! xxxx

  ОтговорИзтриване
 3. The cakes all look good. what a lovely shop.
  I think your photos of the birds cooling themselves looks great.

  ОтговорИзтриване