Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 7 септември 2012 г.

Day 251 : Hands / Ръце

" Ръцете ми единствено виновни" - казваше често един мой колега, а аз не знаех, че това е песен. И то много хубава при това! 

"My hands are only guilty" - often said a colleague of mine and I do not know - This is a song! Very nice song!

Едно обикновено ръкуване. / An ordinary handshake.

http://suzies365.blogspot.com/2012/09/day-251.html

Лили Иванова - Ръцете ти

М. Аладжем, Д. Ценов, Ив. Пеев.
 

Дори когато друго нищо нямаш
и нашата любов се слее с времето,
ела с ръцете си при мене само,
с последната им жар, ще те приема.
Обичах те заради тях, ръцете,
изтръпващи от болка и доверие,
треперещи във тишината двете,
в които толкова любов намерих.

Припев:

Ръцете ти единствено виновни
за пламъка изгарящ помежду ни,
за чувствата във нас,
за нашата повест,
която с теб написахме без думи.
Ръце, аз само вас в света ще търся,
защото трябва нещо да ни свързва.
За миг ако отдръпнем нашите пръсти,
без огъня те могат да замръзнат.


http://www.youtube.com/wChorusatch?v=LUj1WOrkfHw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RZBRK-UavbE 
Lili Ivanova - Your hands
 
Even when you have nothing else
and our love blend with the time
Come with your hands to me just
with their last embers, I will accept you.
I love you for them, hands
which numb of pain and trust
They both shiver in silence
I found in them so much love.


Chorus
Your hands are only guilty
for the flame burning between us
the feelings in us
for our novel,
that we wrote without words.
Hands, I only will you look in the world,
because you need something to connect us.
For a moment, if we withdraw our fingers
without fire, they will freeze.

 ***
Новини
27.06.2012 - Снимка: ЕПА/БГНЕС
Едно историческо ръкуване.
A historic handshake.
***
 Една картичка, която си направих за настроение
One card that I made for my mood
 

Знам, че съм в нарушение, използвайки това тяхно изображение и публикувайки го тук. но - стана много красиво. Нали?
/ Картичката не участва в никакви конкурси. Тя е просто една идея. /
/ The card does not participate in any challenges. It's just an idea. /
***

3 коментара: