Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

четвъртък, 13 декември 2012 г.

Day 347: Obligations / Задължения

http://suzies365.blogspot.com/2012/12/day-346_12.html

Photobucket
О, не си мислете, че задълженията на жената са да си държи краката непрекъснато нагоре!
Просто ви показвам новите си истински вълнени чорапи, които ми оплете една съседка на майка ми. Така - едно от задълженията ни, като жени, майки, съпруги, колежи, дъщери  и .. какво ли още не - е да бъдем на линия - т.е. да сме ЗДРАВИ!!!
Да си жена е много трудно! -
Защото имаш работа предимно с мъже!.. 
O don't think that the obligations of woman are to keep his feet constantly up!
Just I show you new real wool socks - a gift from a neighbor of my mother. So - one of our obligations as wives, mothers, college, daughters -
to be on line - to be healthy!

To be woman is hard!-
Because you're dealing mostly with men! ..

Трябва да сготвиш и да си в добро настроение!!!
/Любовта на мъжа минава през стомаха!/
Тук анонсирам една нова картичка - плод на моята треска вчера!-
Чудесна картичка - аз много си я харесвам!
You should cook 
and be in a good mood!
/ The love of man goes through the stomach! /
Here announce a new card - the fruit of my fever the day before! -
Great card - I like it very much!

Photobucket
Задължение N 3 -  Да измиеш съдовете!
/Докато аз снимах - синът ми омете чинията! - 
Следва втори тур - когато мъжът ми се върне от работа!
Obligation N3 - wash dishes!
/
While I shot - my son sweep up the the dish!/
A second
round - when my husband is home from work!
Photobucket
 Тази снимка / от снимка!/ направих вчера, за да покажа, че винаги сме имали УКРАСЕНА елха за 24 декември вечерта!!! 
Това е мое задължение!
This image / picture from! / Did yesterday, to show that we always had a decorated Christmas tree on December 24 evening!
This is
my obligation!
Photobucket
Едно от задълженията на мъжа ми е да приведе апартамента във вид - "готов за логаритмуване" - 
виждате част от хола.
One of my husband's duties is to bring our apartment in kind - "ready to logaritmuvane" -
view of the living room.
Photobucket
   - Аз ходя на работа - това е мое задължение! - казвах на сина ми - А твоето задължение е да ходиш на детска градина и точка! Мен никой не ме пита дали искам, или не - това е! Това са задълженията!
     Тук мога много още да пиша - за градския транспорт, например! Защо аз плащам, а други се возят гратис? Какво ще стане утре, ако аз, например получа заплата, а те - НЕ? Нали така!
    Знаете за какво намеквам! - Задълженията на гражданите на една държава са задължения за всички! Ако не -
    Дур мангес!!

    /Сори, майна!/

    - I go to work - that's my obligation! - I told my son - And your obligation Is to go to kindergarten and point! Me nobody asks me whether I want it or not - that's it! These are obligations!
 ***
Речник на думите в българския език / Dictionary of words in Bulgarian
мн. задължения, ср.
1. Нещо, което съм длъжен да изпълня.
2. Ангажимент по договор или морал. Имам задължения към родителите си.

 Синонимен речник (същ.)
 дълг, обязаност, ангажимент, отговорност, обвързаност, уговорка
 товар, бреме, тежест, пасив
 работа, длъжност
 договор, трактат, съглашение, контракт
 обвързване
 поръчение, грижа, опека, управление, контрол
 ...
Българо-Английски речник
1.duty; obligation, engagement
(срещу гаранция) юр. recognizance
(нещо да бъде доказано) onus
поемам ЗАДЪЛЖЕНИЕ assume an obligation, enter into an engagement, undertake, engage, take upon o.s.
върху него лежи ЗАДЪЛЖЕНИЕ да it devolves upon him to, it is incumbent upon him to, he is in duty bound to, it is his duty to
считам за свое ЗАДЪЛЖЕНИЕ да consider it o.'s duty/obligation to
изпълнявам ЗАДЪЛЖЕНИЕ keep an engagement; do o.'s duty
върша нещо по ЗАДЪЛЖЕНИЕ do s.th. as part o.'s duty
2. (парично) liability; debt
3. мн.ч. duties, work; obligations
в задълженията ми влиза да it is my duty/office to, домакински задължения chores
семейни задължения family duties, hostages to fortune
поемам семейни задължения give hostages to fortune
светски задължения social engagements
поемам задълженията си търг. meet o.'s obligations

Няма коментари:

Публикуване на коментар