Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

вторник, 23 декември 2014 г.

Christmas Photo ADVENT-ure! - part VII - an another angle

Lucky 7's in 2014
Това е еленче!/ This is a Christmas deer.
***
Вижте нашия квартал от друг ъгъл - хората
See our neighborhood from another angle - The people
КАК?HOW?
Концерт в кино " Влайкова" - дарителите на сградата
A concert in cinema "Vlaykova" - the people bequeathed this building for cinema and community center - a family Vlajkovi

And today:
Дамският хор
    Когато пристигнах в киното, в салона имаше около 30 човека. Забелязах, че две жени са с еднакви блузи. "Близначки" - помислих си. "Интересно - на тази възраст се обличат още еднакво!" После видях, че пред тях седи жена със същата блуза. Но ...
    Когато с периферното си зрение "улових"  същата блуза да "минава " зад мен - някъде дълбоко в мен - както се пееше в една песен - светна жълта лампа! А? Там на първия ред има още една такава и още ... Боже, какво ми сипаха в кафето??
    След като преброих да седем реших,че това е хор!

The female choir
When I arrived at the cinema, in the hall were about 30 people. I noticed that two women have the same shirts. "Twins" - I thought. "It's interesting - at this age still dress alike!" 
Then I saw a woman sitting in front of them with the same shirt. But ...
When with my peripheral vision I "caught" the same shirt to "pass" behind me - somewhere deep in me - as he sang in a song - light yellow light! 
There, in the first row,  is such... and yet... / What I had in my coffee?/
Once I counted to seven - I decided that this is a choir!
Детската театрална школа към читалището.
Children's theater school at the community center.
Старши възпитаници на школата па китара. / Senior students of the school of guitar.
Ирландски танци - с нашите невероятни момичета!
Irish dancing - with our amazing girls!
 
От школата по китара - най-младият ученик - нов Елвис!
From the school of guitar - the youngest pupil - a new Elvis!
Хорът за църковни песни.  / The choir for church songs.
 
Понякога човек може да пропусне фирмения коледен купон, за да се наслади на нещо истинско и прекрасно!
Sometimes a person may miss the Company Christmas Party, 
to enjoy something Real and Beautiful!

2 коментара: