Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

понеделник, 11 ноември 2013 г.

Let's Reflect Challenge : November

Lucky Snapping in 2013
NO LIMITS
/I participate with four quotations from Georgi Markov/

LEST WE FORGET
/Yesterday Bulgarian National Television broadcast the film
Forced to silence: The writer Georgi Markov umbrella and murder
Documentary film
Germany, Bulgaria, 2012., 93 min
Written and directed by: Klaus Dex/

N1 - "What Bulgarians can do, no one can!"*
"Това, което българинът може да направи, никой друг не може!“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Накаран да замлъкне: Писателят Георги Марков и убийството с чадър
Георги Марков - Задочни репортажи за България

„Абе виж какво — казва един от моите колеги, с когото бързаме към автобусната спирка, — ако рекат да ни накарат да научим наизуст и телефонния указател, мислиш ли, че няма да го научим? Ще го научим, та пушек ще се дига! Каквото ти свирят, това ще играещ! Музиката е тяхна, а краката са твои!“

" — Прочетох репертоарния план — казва той тежко — и никак не ми харесва! За мене това не е репертоарен план!
Светлите му очи гледат в упор Иван, който при тия думи пламва, но полага някакви усилия да се сдържи да не извика: „Абе какво разбираш ти от репертоарни планове?“ 
— Колко съветски постановки имате? — пита полковникът и сам си отговаря. — Пет! 
Иван тежко преглъща и пак се сдържа да не отговори. 
— А колко английски?… Трийсет и седем!… Трийсет и седем! — повтаря той цифрата и сега изстрелва главния си патрон. — Ако това не е идеологическа диверсия, здраве му кажи! 
Лицето на полковника има победоносния вид на дете, което играе в пиеса ролята на господар, заловил своя крадлив слуга на местопрестъплението. 
Докато и аз се чудя какви са тия 37 английски пиеси, влизащи в репертоарите на театрите из цялата страна, Иван отвръща кратко: 
— Я не ми говори глупости! От тия 37 английски пиеси 36 са различни постановки на Шекспир! 
Явно Иван смята, че името Шекспир ще е достатъчно, за да ликвидира нападението на полковника. Но той се излъгва: 
— Шекспир! — извиква ядосано полковникът. — Българин ли е Шекспир? А? 

Иван не може да смели този въпрос. Лицето му изразява пълно слисване, като че някой го е цапардосал отзад. Той най-малко е очаквал, че първият заместник-началник на идеологическото управление при Държавна сигурност ще обяви Шекспир за идеологически диверсант. Предчувствувам, че Иван се готви да каже със страхотен глас: „Да, Уилям Шекспир е българин, член е на комунистическата партия от 1564 година насам и е верен приятел на Съветския съюз!“
„Ами за какво са тия покани? Как може да се ходи на църква с покани!“ — ядосва се някаква жена до нас.
Милиционерският лейтенант, който е шефът на кордона, се усмихва и казва: „Патриархо го е страх от верващите!“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Georgi Markov - Distant Reports for Bulgaria

N2 - "Well look what - said one of my colleagues with whom I hurry to the bus stop - if they say to make us learn and memorize the phone book, do you think you will not learn it? You'll learn, and smoke will dyke! .. "

N3 - "  - I read the plan repertoire - he says seriously - and I don't like! For me this isn't repertoire!..
- How many Soviet performances do you have? - Asks the colonel and himself responsible. - Five!
- How much English? ... Thirty-seven! ... Thirty-seven!.. this is ideological diversion!

    - Bullshit! Of these 37 English plays, 36 are different productions of Shakespeare!

    - Shakespeare! - Colonel shouted angrily. - Does Shakespeare Bulgarian? Huh?

/ I prevision that Ivan is going to say with a great voice:Yes, William Shakespeare is a Bulgarian, he is a member of the Communist Party from 1564, and is a loyal friend of the Soviet Union!“ /"

N4 - "Well, what are they invitations? How can you go to church with invitations "- some woman is angry next to us.
Аз се надявам нашата вяра и нашата памет да са без лимит!
I hope our faith and our memories have no limit!
http://suzy-ikesworld.blogspot.com/2013/11/lest-we-forget.html

5 коментара:

  1. That's a beautiful post Borqna, It's nice that a nation believes it can do wonders. That's how the German rebuilt their country after the wars and managed to take over the countries who had won the war ! xxx

    ОтговорИзтриване
  2. I agree, our faith and our memories also our hopes should have no limits

    ОтговорИзтриване

  3. Excellent post and have to agreed, faith, hope, memories and love should have no limits. x

    ОтговорИзтриване