Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

неделя, 7 октомври 2012 г.

Day 278 : Asymmetrical / Несиметрично 04.10.- catch up

http://suzies365.blogspot.com/2012/10/day-278.html
     Съжалявам - закъснях, отново!
     Както виждате, бях готова с предложенията за предизвикателството на Сузи.
     Какво се случи ли? Защо нищо не публикувах?
     Почна новият театрален сезон. Толкова много ми се ходеше на театър! Стоях пред афиша  и мечтаех. Не, не съм била на театър! Исках, но попаднах в цирка!...
     Бях на родителска среща в училището.
      Sorry, I'm late again!
      As you can see, I was ready for the challenge of Suzie.
      What happened? Why I did not posted?
      Began the new theater season. So much I went to the theater! I was standing in front of the poster and dreamed. No, I have not been to the theater! I wanted, but I came to the Circus! ...
      I was at a Parents meeting at the school.

***
 
 Мой проект с миди - две извънземни, които играят с топка.
My project with mussels - two aliens who play ball.
Още снимки.  / More photos.


Подготовка за направа на лютеница. / Preparation for making homemade chutney. 
Несиметрично - двата пакета чипс - голям и малък.
 Asymmetrical - both packages chips - large and small.

 

Слънцето е в твоите коси... / The sun is in your hair ...


***
Още снимки.  / More photos.
Дъжд!  / Rain!


1 коментар: