Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 29 юни 2012 г.

Day 181 : Silhouette / Силует

 http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-181.html
Трудно и почти невъзможно!
Слънцето пече ли, пече... Денят е дълъг... Какви силуети?
Но, аз виждам, че вие добре се справяте с предизвикателството на Сузи. Вие имате страхотни идеи, дами!
Аз реших да си поиграя с едни снимки...
Difficult and almost impossible!
The sun is shining cool... The day is long ... What silhouettes?
But I see that you better deal with the challenge of Susie. You have great ideas ladies!
I decided to play with some photos ...

Малко прохлада в тези горещини / A little cool in this heat
Може би при силуета не трябва да се вижда лицето?
Maybe must not be seen face?
Аз много харесвам тази снимка. Децата вадеха парчета сняг като парчета от пъзел. Толкова беше студено. Снимката е от училищния двор.
I really like this picture. Children brought out pieces of snow like puzzle pieces. It was so cold. The photo is from the school yard.

6 коментара: