вторник, 25 октомври 2016 г.

Thank you, Doctor! - a very cute card

      Една приятелка ме попита какъв подарък да направи на доктора, оперирал я преди време. Докато се чудехме какво е подходящо и какво не - тя предложи да направя картичка. Попита ме - А можеш ли да направиш картичка? И да ви кажа честно - много се зарадвах. Мога, разбира се - отговорих и се заех със задачата. Ето я - получи се много сладка - нали?
       A friend asked me what gift to make for the doctor operated on her. She offered I do a card.
Thank you, Doctor!
Image: A.Fentor - Good morning
Challenges:
Crafting from the Heart - Always Anything Goes
Craft Your Passion - Always Anything Goes
The Ribbon Girls -  must use ribbon, must be a card – Use Any Image

вторник, 18 октомври 2016 г.

IKEsWORLD CHALLENGES #74 - GIRL POWER - 2 week        Yes, this is IKEsWORLD CHALLENGES #74 - GIRL POWER - 2 week, but my first participation in her design team
        I chose the free image to show that there is nothing scary!  
        She is very beautiful, isn't it ?!
 / My husband called her - The woman with a green hair ... - but men don't understand of any color! /
        If you don't have a printer like me, you can print this lovely image in a photo-house - right?
        Then - let your imagination work!
        What you want to say?
        You can gift this card to a doctor in a hospital in your city. 
He / She - will give to a woman with lust for courage! I'll do that.
**
Listen to the whispers and feel the power!
   See what offers Ike and show us what you think - do cards!

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/

Challenges: 
Dragonfly Dreams - Think Pink!
Great Impressions - October - Anything Goes
The Corrosive Challenges - M, 3E #10 Pink for Awareness 

October is Breast Cancer Awareness month

вторник, 11 октомври 2016 г.

Girl Power

        Имам удоволствието да се похваля, че от новото предизвикателство на прекрасната и талантлива Айк  -#74 - GIRL POWER
вече съм в нейния дизайнерски тим. 
        Моето участие ще стартира на 18 октомври, когато започва втората седмица на предизвикателството. Така че може да разберете моето вълнение и ... пеперудите...
Пожелайте ми успех!       
       
        I'm pleased to write that from the new challenge of gorgeous and talented Ike -
#74 - GIRL POWER / runs from OCT 11 –24/
I'm in her design team.
        My participation will start on October 18th, when began the second week of the challenge. So you can understand my excitement and butterflies ...
Wish me luck!


http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/
 October is Breast Cancer Awareness month
 Image:
#226 Brrrnice Awareness Ribbon ($3.00)

 / You can see what offers Lisa now./
 
Challenges:
Crafty Enjoyments  #10 - Anything but a card
http://craftyenjoyments.blogspot.bg/2016/10/challenge-10.html
Catch the Bug - Breast Cancer Awareness
Creative Craft Cottage Challenges #73 Pink for Breast Cancer Awareness
Daisy Chain Challenges #1 Pink for Breast Cancer 
 A Bit More Time To Craft Challenge #29 - "Anything Goes"

понеделник, 10 октомври 2016 г.

5 in 5 - October - Red


http://itchifingers.blogspot.bg/2016/07/5-in-5-july-2016-sailing-adventure.html 
1. Choose a location. 
2. Have your camera ready.
3. Set a timer for 5 minutes (I use my mobile phone).
4. Take as many photos you can until the time is up.
5. Choose 5 photos to download and share by using the link tool below.
Challenge:
- Защо да излизаш навън? Виж, колко е интересно у дома!
Направо ще смаеш твоите интернет-приятели с тези снимки!
Те, такова нещо не са виждали! - каза мъжът ми и аз го послушах.

- Why do you go outside? See how much more interesting is here at home!
You will surprise your Internet friends with these pictures!
They have never seen such a thing! - Said my husband and I agreed with him.
 
 

петък, 30 септември 2016 г.

Tonight!!!

At the beginning of the new theater season expect the premiere of Anna Karenina on the novel by Leo Tolstoy - for the first time at the Bulgarian theater scene at Sofia Theatre.Резултат с изображение за анна каренина
Picture - Internet

четвъртък, 29 септември 2016 г.

Nea Peramos, Greece

 We had a wonderful holiday. Here are a few photos.
Имахме прекрасна почивка. Ето няколко снимки.


     Anaktorupolis fortress was built on an older ancient settlement. Important port of Byzantium in the region of Kavala. In the 9th century it is mentioned as the seat of a bishop. The current walls date back to the 12th century and are very well preserved.

     Крепостта Анакторуполис е построена върху по-старо антично селище. Важно пристанище за Византия в района на Кавала. През 9 век се споменава като седалище на епископ. Сегашните крепостни стени са датирани в 12 век и са доста добре запазени.


The guard of the fortress./ Пазачът на крепостта.

Part of the Ammolofi Beach

 One of my paparazzi photos. / Една моя папарашка снимка.

 

On the road again./ Отново на път.

събота, 24 септември 2016 г.

It's my life / in 2 cards/

Hello!  
Wonderful Saturday!
Last Saturday of September!This is my last participation as a guest designer here.
I finished my 3-month mandate and I'm very, very satisfied.
Thanks for the wonderful dance!

I'll introduce my life in two fun cards - 

BEFORE

 as Catman-Batman

Using:
#402 Catman ($2.50)

http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2012/10/402-catman-250.html

/ here another my card with Catman/
#714 Foxy Peek-a-Boo ($3.00)
http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2013/09/714-foxy-peek-boo-300.htm
Ginger sentiment here

Challenge: 
IKEsWORLD CHALLENGES #72 - THINGS THAT FLY

***

TODAY

as nurse - Cerberus
Size 29 sm./24sm. ( 11.4' * 9.4' )
Using:
#837 MoVember Boys ($5.00)

http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2013/11/837-movember-boys-500.html


#127 Angel Nurse Diva ($3.00)
http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2012/09/126-angel-nurse-diva.html


#714 Foxy Peek-a-Boo ($3.00)
http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2013/09/714-foxy-peek-boo-300.html

#024 Celebrate Everything ($1.00)
http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2013/01/024-celebrate-everything-100.html

Freebie Friday - Two for one
--------------

I don't work as a nurse,
I can't fly ... without a broom!

Smile!
***

                                              http://scribblesdesignschallenge.blogspot.bg/2016/09/scribbles-designs-challenge-45-woodland.html

Thank you very mush, Scribbles Designs Challenge! 
Good luck!четвъртък, 22 септември 2016 г.

Честит празник!


     " На 22 септември 1908 г. във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество."

     "On September 22, 1908 in Veliko Tarnovo, a manifesto, Prince Ferdinand declared Bulgaria's independence. With this act virtually rejected last vassal relations with the Ottoman Empire. Principality of Bulgaria became an independent state headed by Crown King Ferdinand. Porte (Turkey ), and then the Great powers recognized officially Bulgarian independence. it was declared an official holiday by the National Assembly on September 10, 1998 for a long time the importance of this event in recent history not assessed, but on that date in 1908 Bulgaria - one of the oldest countries in Europe again appeared on the world map after five centuries of Ottoman domination. "