петък, 1 юни 2012 г.

Day 153: Isolated / Изолиран

       Трудно предизвикателство, защото думата е такава - има много значения. И извадена от контекста - звучи...тежко, непонятно.
Изолиран = опакован и защитен. Най-лесно е да снимам някой апартамент с направена външна изолация. Иска ми се нещо друго обаче.
             Ето снимка на готова продукция - опакована /изолирана/ и готова за транспортиране.
Difficult challenge because it is such a word - has many meanings. And taken out of context - it sounds ... serious, incomprehensible.
Isolated = packaged and protected. It is easiest to photograph some apartment made ​​insulation. I want something else though.
Here's a picture of the finished product - packed / sealed / and ready for shipment.
               Нашата специална компютърна чанта. Компютърът е изолиран и защитен.
               Our special computer bag. The computer is isolated and protected.

Изолиран = част, отделена от цялото; сам, самотен. Може да означава и наказан, отстранен.
Изолиран =  таен, непознат ( изолиран район)
Какво ще кажете за тази снимка?
Isolated = part separated from the whole, alone, alone. It may also mean punished removed.
Isolated = secret, unknown (isolated area)
How about this photo?

http://suzies365.blogspot.com/2012/06/day-153.html

4 коментара:

  1. well done, so many photos for the word...I struggled with this word.

    ОтговорИзтриване
  2. I struggled with this word aswell- Great photos.

    ОтговорИзтриване
  3. Great photos, Borqna. Youur interpretation of the word is great

    ОтговорИзтриване