Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 8 февруари 2013 г.

Days 6-7-8 & Lucky Snapping in 2013 Week 6

Photo a day

6. Soft: Take a photo of something deliciously soft.
Думата е " Меко ".
Меко или брой до три

    Преди няколко дни стоях точно на това място в магазина, когато касиерът подаде глава и  поглеждайки към мен каза:
    - Я, появи се бяла мечка!
    Застинах на място от почуда. Мислех си - "Ама отношение към клиентите!" и също " Какво ли иска да каже?" Наистина в този час на деня няма много клиенти! Наистина е зима.. Дори ми хрумна да му отговоря:
     - Може да съм мечка, но съм кафява, а не бяла!!! *
    В този ранен час не ми се разправяше. 
    Реших да броя до три. Едно - поглеждам си в краката. Две - завъртам глава настрани и три..
О, боже  - погледът ми попада върху водка с надпис " Бяла мечка"! 
     Служител на магазина, зареждащ щанда с тази вълшебна българска  мека  водка, казва:
     - Да, отдавна не сме имали. Беше изчезнала нещо..
     Прекрасна водка, наистина! - мисля си и се отправям към касата, за да платя покупките си.
     Вчера исках да я снимам, но - познайте - беше изчезнала отново! На мен ми остана само спомена от тази случка.
I'm in a store. The seller sees me and says:
- Oh, there appeared  a BYALA MECHKA!   /a white bear/
I think - I may be a bear, but I'm brown, not white! *
I finally realized that he was talking about vodka - BYALA MECHKA - 
Bulgarian vodka magic soft
Yesterday I wanted to photograph it, but - guess what - it was gone again! To me it was only mention of this incident.
    
* -http://borqna-venkova.blogspot.com/2012/12/day-355-i-dont-believe-my-eyes-i-meet.html 

  Спомням си един виц:
 Две бели мечки вървели през преспите. Едната се спряла и попитала:
 - Ние бели мечки ли сме?
 - Бели мечки сме! - отговорила втората.
Продължили да вървят. След време първата пак попитала:
 - Ти, сигурна ли си, че ние сме бели мечки?
 - Да! Защо питаш?
 - Като сме бели мечки, защо ми е толкова студено?!..
I remember a joke:
Two polar bears went through snowdrifts. One of them stopped and asked:
Are we  polar bears?
- Yes, we are Polar bears! - Replied the second.
After some time  the first asked again:
Are we  polar bears?
- Yes, we are! Why you ask?
- If we are polar bears, why is my so cold? ..


Бели мечки може да видите тук. / Polar bears can be found here.

 
 И все пак тази вечер открих в един магазин! Ето я:
And yet tonight I found it in a shop! Here it is:
Day 6 : Soft
 
7. Your name: This is a fun way to get to know each other. Perhaps you could take a photo of a name badge you use for work {or even an old one}, your name on an award you received, or perhaps you can scribble down your name on paper and show us that way?
Моето име
Day 7 : My name БОРЯНА / Fight /.
   Това е драмата " Боряна" на Йордан Йовков. Отпечатана през 1932 година.
This is the drama "Boryana" by Yordan Yovkov. Printed in 1932.
It was first placed on the stage at the National Theatre in 1932

 http://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=95&LangID=1
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=95&WorkID=15749&Level=1

БОРЯНА (пуща ръката си, засмяна). Не! Аз не съм още булка, та да се срамувам. Добър ви вечер! (Пристъпва няколко крачки и се завършва пак към тях) Днешните булки не се срамуват. Ние сме модерни. (Смее се) Какво! Надявахте ли се Павли да ви доведе булка? Не, нали? Какво си казвахте? Павли не го бива за такваз работа. Не го бива ли? Аз го зная него какъв е! (Смее се)
---
БОРЯНА. Че аз без чеиз ли съм? Не чухте ли коя съм? Аз съм царска дъщеря!
---
БОРЯНА. Черна съм, нали? И очите ми са черни, като на циганка. Черна съм, ама съм хубава. (Обръща се.) Ах, каква месечина! Не мога, ще поизляза малко. (Излиза на чердака. Ниско, но все пак доста високо запява.)
---
БОРЯНА. Тейко! Прибери си парите! Още сега ги прибери! Ще ги вземат синовете ти!
ЗЛАТИЛ (изненадан, слисан).
БОРЯНА (обръща се). Ей там, до дюлята, в дувара, зад камъка са!
---
   BORYANA. No! I am not yet a bride, so be ashamed. Good evening you! (Proceed steps and complete them again) Today's brides are not ashamed. We are modern. (Laughs)
----
 BORYANA. Am I without a dowry? Didn't you hear who I am? I am a king's daughter!
----
BORYANA. I am swarthy, right? And my eyes are black, like a gypsy. I am swarthy, but I'm pretty. (Turns around.) Ah, what a moon! I will go out briefly. (Turns to the veranda. Low but nevertheless sings quite high.)
----
8. Something orange: Find something orange or a few things and take a photo.
Нещо оранжево
Day 8 : Something orange
За кадастъра / on the Cadastre

Lucky Snapping in 2013
                          The View Challenge: February

February brings the rain, 
thaws the frozen lake again.

Наистина февруари ни донесе дъжд...
 ...the view from my kitchen window - yesterday
/ when it rained/


 

  ...the view from my kitchen window - this morning


Моите трънаци отново
My thorns again

 this morning
 this morning
at midday
Сега съм доволна!  / Now I'm happy!

4 коментара:

  1. Please keep the snow with you. mind you the one with the street light does look very inviting

    ОтговорИзтриване
  2. So many photographs! Yes, it seems that the views change pretty quickly with the snow and rain at this time of year. Snow looks better but is much more difficult to live with!

    ОтговорИзтриване
  3. Crikey, that was a sudden change, love that snowy view :) xxx

    ОтговорИзтриване