Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

понеделник, 25 февруари 2013 г.

Affairs of the Heart 3: Love Songs

Любовни песни?! / Love songs?
Идеята на Кати за любовни песни е великолепна, но за нас - в друго време..
Kathy's idea for love songs is great, but for us - in another time ..
***
"Ах, че мен, дядо, додея                                  I'm tired of listening to love songs
любовни песни да слушам,                            
only one - I - singing for our hard life.
а сам за тегло да пея,                                   
For the life of a poor man. 
за тегло, дядо, сюрмашко,                           And for my black troubles!
и за свойте си кахъри, кахъри, черни ядове!"

Христо Ботев - " Хайдути"                                          Hristo Botev

***
        Една млада жена трябва да излезе в отпуск по майчинство. От фирмата обявяват конкурс за нейното място. Явяват се много кандидати. Един от тях е моят съпруг. 
    Интервюто за работа върви добре - двамата мъже разговарят, а някъде в стаята тихо свири радио. В един момент те чуват позната песен и ...
запяват в един глас! Черната овца. Любима песен.
    Назначиха го.
A young woman has to go on maternity leave. The company announced a competition for her location. There are many candidates. One of them is my husband.
Job interview goes well - the two men talk, but somewhere in the room quietly playing radio. At one point they heard a familiar song and ...
sing in one voice! The Black Sheep. Favorite Song.
He was appointed to the job.
***
Това не е любовна песен, но е наша любима песен с мъжа ми.
This is not a love song, but it is our favorite song with my husband.


     ">
Бавно ни залива морето
от сиви тягостни дни,
умът не слуша сърцето,
а вечно смята и бди.
Падаме в калта затъваме до шия в нея,
виновни търсим за да успеем             Why are we always seek guilty so that we can succeed and
невинни в калта да заспим.                 we are innocents in the mud to get to sleep.  
Хората сега са глупави стада,            People now are stupid herds
водещи борба за власт и за трева,      They are fighting for power and grass  / food/
стискайки зъби подават си ръка.
Не, аз не мога да спя сега!

Аз сам си избрах тази съдба,             I chose for me this fate
вечната черна овца! (2)                     eternal black sheep!
Всяка глупост има си време,
да стане малка правда дори,
щом овчарят може да дреме,
а стадото да точи зъби.
Злото ви поглъща с грозната си паст,   Evil absorbs them with its ugly maw,
никой не посмя да чуе моя глас,          no one dared to hear my voice..
браните с рогца жалката си власт.
Не, аз не мога да съм като вас!           No, I can not be like them!

Аз сам си избрах тази съдба,                I chose for me this fate
вечната черна овца! (4)                        eternal black sheep!

Сложил бях на карта сетния си час,
никой не посмя да чуе моя глас,
черен съм сега и в профил и в анфас.  Black'm now in profile and full face.
Не, аз не мога да съм като вас!            No, I can not be like them!

Аз сам си избрах тази съдба,              I chose for me this fate
вечната черна овца! (6)                       eternal black sheep!   

***
"Този текст ще е актуален винаги, докато има несправедливост, докато има лъжа и измама. Винаги ще има някой, който да се чувства като Черната овца, да се чувства различен."
 Вокалистът на "Ахат" Звезди Керемидчиев
This text will be always topical, while there is injustice, while there is sham. There will always be someone who feels like Black Sheep, feel differently.
Vocalist of "Achate" Zvezdy Keremidchiev
***
Отец Божидар Главев – бивш китарист на група “Ахат”:
   "Отец Божидар Главев – бивш китарист на група “Ахат”е човекът, измислил в края на 80-те най-великата БГ рок песен "Черната овца". През 1997-ма се отказва от музиката и светския живот, завършва Семинарията, а после и Духовната академия и се врича във вярност на Бога. В момента отец Главев служи в храмовете на село Горица и град Каблешково, близо до Бургас. Автор: Яна Донева
"Father Bozidar Glavev - former guitarist of the band "Achate" is the person who wrote the BG rock song "The Black Sheep." In 1997th he gaves up music and  secular life, ends Seminary, then and the Theological Academy and pledges allegiance to God. At present father Glavev served in the temples of the village of Gorica and Kableshkovo near Burgas." Author: Jana Doneva

2 коментара:

  1. Боряна,Благодаря за добрите думи.Това е като котка момиче, но не е котка :)
    Тя има дълга гладна стачка и сега ядат твърде много, това ограничаване на храната.Я обичам много.

    ОтговорИзтриване
  2. It is good when we have songs which are special to us and our husbands , always good for memories and good feelings for the past x

    ОтговорИзтриване