Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 26 април 2013 г.

Life is... Coloring Page Tuesdays! - Happy 5th Anniversary!

Image:
Coloring Page Tuesday! - Candy Cane
Coloring Page Tuesdays

     Тази захарна пръчица е оцветена отдавна. Реших, че е добре да я използвам за предизвикателството на Хазел - червено и зелено трябва да доминират. Много се чудих какъв да бъде фона - зелен или червен. Искаше ми се да пробвам и двата варианта, но съм ограничена във времето. Тогава видях този скеч и много се зарадвах! Чудесно пасва, нали?

    This candy cane I colored some time ago. I decided it was better to use it to challenge Hazel - red and green should prevail. I really was wondering what is the background - green or red. I wanted to try both options, but I'm limited in time. Then I saw this sketch and I was very glad! Great fit, right?

Sketch - inspiration: Flutterby Wednesday

#237

 

 Challenges:
CHNC challenge 121: red and green must be seen

 CHNC challenge extra for April


Please join my Facebook page
Please feel free to copy to your sidebar
 Simon Says,,,,,,,Anything Goes :)

 ***

 Lucky Snapping in 2013

The April Quotation

  “ Make rest and refreshment a necessity, not a luxury.”

"Почивката и ободряването са необходимост, а не лукс."

     В един от най-трудните периоди в моя живот открих блога на Елизабет О. Дулемба и нейните прекрасни изображения. Не можех да повярвам, че тя предоставя всеки вторник по едно ново безплатно изображение за оцветяване. Започнах да оцветявам нейните картинки и неусетно това се превърна за мен в едно приятно занимание, в едно ново хоби! Не съм предполагала, че това може да действа толкова ... успокояващо. Разбира се, бях чувала, че препоръчват на хора да рисуват - като един вид терапия, но да оцветяват?
      В моето детство аз никога не съм обичала да оцветявам! Да имаш флумастери - това беше лукс! Да оцветяваш за мен беше губене на време! Още повече, че аз съм с математически усет - искам да има задача и условие, и правила... А тук - откъде да знам това какъв цвят да бъде?!
     Един много важен и съществен момент - когато изпратих на Елизабет по ел.поща една оцветена от мен картинка, а тя ми върна отговор  - " Продължавай да работиш!" Това никога няма да забравя! Тези нейни думи винаги звучат в съзнанието ми - 
 " Продължавай да работиш!"
     Наистина има каква още да се желае по отношение на моето оцветяване. От друга страна аз имам някои чудесни хрумвания и не мога да не ви ги покажа!
     После Елизабет О. Дулемба създаде едно местенце в своя блог, специално за нас - тези, които правим картички или просто оцветяваме. Нарече го - Галерия. Посетете го - там са нашите картички! Човек винаги може да намери добри идеи. А ако се колебае за някой цвят - може да направи "справка"!  Когато аз не успях да прикача моята картичка в Галерията, Елизабет О. Дулемба бе така добра да ми помогне с напътствия как да направя това.
       Аз не съм адвокат на Елизабет, а нейн фен - човек, който ползва нейните изображения. В нейните страници "Coloring Page Tuesdays" - винаги намирам онова, което ми трябва за дадено предизвикателство. Ще продължавам да ги ползвам, ще продължавам да й благодаря всеки път. Също така винаги ще цитирам нейният блог, когато използвам нейни изображения - защото така трябва! И е редно всички да го правят.
        Честита 5-та годишнина на този прекрасен блог! 
        Скъпа Елизабет, ти винаги успяваш да ни върнеш в нашето детство!
        Благодаря ти!

***

I will try to translate it in a language similar to English language!

      In one of the toughest times in my life I found the blog of Elizabeth O. Dulemba also her wonderful images. I could not believe that she provides every Tuesday on a new free image for coloring. I started to paint her pictures and imperceptibly it became for me a pleasant pastime, in a new hobby! Am not assuming that this can act as ... reassuring. Of course, I had heard that recommend people to paint - as a kind of therapy, but to color?
     In my childhood, I never loved to paint! To have markers - it was a luxury! Coloring for me it was a waste of time! Moreover, I have a mathematical sense - I have a task and condition and know the rules ... And here - how do I know what color to be!
     A very important and significant moment - when I sent Elizabeth via email  an image painted by me, and she said -  "Keep coloring!" This will never forget! These words always resonate my mind - "Keep coloring!"
     /Of course there is more to be desired in terms of my color. On the other hand I have some wonderful ideas and I want to show them./
       Then Elizabeth O. Dulemba create a place in her blog for us - those that make cards or just stained. Called it - Gallery. Visit it - there are our cards! One can always find good ideas. And if you hesitate for one color - you can make a "lookup"! When I could not attach my card in the Gallery, Elizabeth O. Dulemba was kind enough to help me with directions on how to do this. 
        I'm a fan of Elizabeth - a person who uses her images. In these pages, "Coloring Page Tuesdays" - I always find what I need for a particular challenge. I will continue to use them, I will continue to thank her every time. Also I will always quote her blog when I use her image - because I have to! And it is right that all people should do. 
        Happy 5th anniversary of this wonderful blog!
        Dear Elizabeth , you always manage to back us in our childhood!
        Thank you!
 

---
The 1-st my card
 ***

Old Back Porch
        

6 коментара:

 1. Lovely card - love the striped colours - thanks for entering both of my CHNC challenges - hope to see you again soon. x

  ОтговорИзтриване
 2. so beautiful Borqna!!!
  thank you for sharing about Elizabeth's site!

  thank you also for stopping by Inspire Me Fridays! I will now be hosting Inspire Me Fridays at my new blog -http://asimplefive.blogspot.com - instead of Joyful Stamper, sorry for the confusion.

  Be sure to grab a new badge so you will always know where the new site is.
  hugs & blessings

  ОтговорИзтриване
 3. Gorgeous card, I love the pretty doily.
  Thanks for joining us at Simon Says Stamp
  hugs
  Mandy xx

  ОтговорИзтриване
 4. Много са мили и двете! Особено тази със захарната пръчка е с много интересен фон и скеч!
  Честит имен ден и на теб!
  Бъди здрава и вдъхновена!
  Поздрави :)

  ОтговорИзтриване