вторник, 23 октомври 2012 г.

Day 297: Black and White family portrait

http://suzies365.blogspot.com/2012/10/day-297.html
Черно-бял семеен портрет
 
 
      Мъжът ми ( А?! - Изненада! ) - реши да се снима с новото яке - купил си го е днес. Да му е честито!
      Какъв късмет, че тази вечер не е на работа и можем да се снимаме за предизвикателството - "Черно-бял семеен портрет".  Какво щях да снимам ли? - Щях да подредя всички плюшени играчки на сина ми - и да ги снимам! Голямото плюшено семейство! Още малко и ще трябва да им търся огромен кашон, за по-дълбоко "зазимяване" - детето расте!.. Нови интереси и игри.
      Жените не обичаме да се снимаме от един момент нататък. Ами да - Напълняла съм. Заради годините или заради това, че за последните 4 години - 5 пъти давах кръв за кръводаряване... За последните 10 - 6. Стрес - също. Иначе се движа много и не ям, но.. Забелязвам обаче, че мъжете харесват дебели жени! /Всички мъже харесват дебели жени, но малко от тях са готови да го признаят!/ Приятно-апетитно закръглени жени!
        My husband (A? - Surprise!) - He decided to take a shot
with a
new jacket - bought it today. Congratulations to him!
      What luck
that tonight he was not working and we can shoot for the challenge - "Black and white family portrait." What would I shoot there? - I would arrange all the plush toys of my son - and to photograph them! Big plush family! A little more and will have them looking for a big box for a deeper "winterizing" - a child growing! .. New interests
and games.
     Women not like to shoot beyond a certain point. Well - I'm gain weight. Because over the years and that for the last 4 years - 5 times I gave blood for remunerated blood donation ... For the past 10 to 6. Stress - too.  Anyway I move a lot and do not eat, but .. I notice, however, that men like fat women! / All men like fat women, but some of these men may acknowledge it! / Nice-rounded women appetizing!
***
     Благодаря ти Сузи, за днешната тема! Баща ми си замина с тази мисъл, че те с майка ми нямат такъв портрет - Портрет, само те, двамата. 
     Thank you, Suzie, for today's topic! My father go away with the thought that they with my mother haven't such portrait - Portrait only they (two/both) together.
 

4 коментара:

  1. I love it, you look fantastic and you both look happy :D xx

    ОтговорИзтриване
  2. Yes I think men are less worried about the lady's size than she is xx lovely pictures of you both together xx

    ОтговорИзтриване
  3. At last photos of the two of you, you both look a lovely couplexx

    ОтговорИзтриване