Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

вторник, 23 октомври 2012 г.

Day 297: Black and White family portrait

http://suzies365.blogspot.com/2012/10/day-297.html
Черно-бял семеен портрет
 
 
      Мъжът ми ( А?! - Изненада! ) - реши да се снима с новото яке - купил си го е днес. Да му е честито!
      Какъв късмет, че тази вечер не е на работа и можем да се снимаме за предизвикателството - "Черно-бял семеен портрет".  Какво щях да снимам ли? - Щях да подредя всички плюшени играчки на сина ми - и да ги снимам! Голямото плюшено семейство! Още малко и ще трябва да им търся огромен кашон, за по-дълбоко "зазимяване" - детето расте!.. Нови интереси и игри.
      Жените не обичаме да се снимаме от един момент нататък. Ами да - Напълняла съм. Заради годините или заради това, че за последните 4 години - 5 пъти давах кръв за кръводаряване... За последните 10 - 6. Стрес - също. Иначе се движа много и не ям, но.. Забелязвам обаче, че мъжете харесват дебели жени! /Всички мъже харесват дебели жени, но малко от тях са готови да го признаят!/ Приятно-апетитно закръглени жени!
        My husband (A? - Surprise!) - He decided to take a shot
with a
new jacket - bought it today. Congratulations to him!
      What luck
that tonight he was not working and we can shoot for the challenge - "Black and white family portrait." What would I shoot there? - I would arrange all the plush toys of my son - and to photograph them! Big plush family! A little more and will have them looking for a big box for a deeper "winterizing" - a child growing! .. New interests
and games.
     Women not like to shoot beyond a certain point. Well - I'm gain weight. Because over the years and that for the last 4 years - 5 times I gave blood for remunerated blood donation ... For the past 10 to 6. Stress - too.  Anyway I move a lot and do not eat, but .. I notice, however, that men like fat women! / All men like fat women, but some of these men may acknowledge it! / Nice-rounded women appetizing!
***
     Благодаря ти Сузи, за днешната тема! Баща ми си замина с тази мисъл, че те с майка ми нямат такъв портрет - Портрет, само те, двамата. 
     Thank you, Suzie, for today's topic! My father go away with the thought that they with my mother haven't such portrait - Portrait only they (two/both) together.
 

4 коментара: