Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

неделя, 7 октомври 2012 г.

Day 279 : Local landmark / Местна забележителност 05.10. catch up

http://suzies365.blogspot.com/2012/10/day-279.html
   Подуенската гара! Ха-ха, не очаквахте това, нали?
   Много скъпа за мен! Тук, в чакалнята на гарата, са се запознали моите родители!
   Когато питах майка ми, кога ще си намеря приятел - то все учи, учи!!.., тя винаги това казваше:
   -  Спокойно, кой знае къде те чака! Моят ме чакаше на Подуенската гара, в чакалнята!
   Оказа се права. И моят ме чакаше - на третия етаж  в Техническия Университет. Беше седнал на перваза на прозореца.
 Railway station Poduyane! Do not expect that, did you?
Very dear to me! Here
my mom had met my dad!
When I asked my mother when I'll get a friend - she always said that:

- Easy, who knows where he's waiting! Your dad was waiting for me on the Poduyane Station, in the waiting room!
She was right. And mine was waiting for me - on the third floor at the Technical University. He was sitting on the windowsill.

1 коментар: