Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

понеделник, 23 юли 2012 г.

Day 205 : Nine / Девет

http://suzies365.blogspot.com/2012/07/day-205.html
      Думата днес е девет!
      Защо 9? Това е последното едноцифрено число - с 1 е по-малко от 10!
      Толкова неща ми минаха през главата. Включително и "девета дупка на кавала" !
      Това е  автобус N9. Разбира се има и тролей N9, и трамвай N9! Но автобусът е бял - прекрасен!
      Моля, не питайте, какво съм правила от 17,38 до сега! 
      Може да се каже, че понеделникът ми донесе 9 срещи - с приятни хора и  успех!
       The word today is nine!
       Why 9? This is the last single digit - 1 is less than 10!
       So things went through my head. Including "the ninth hole of the flute!"
       That's Bus N9. Of course there are trolley N9, tram and N9! But the bus is white - wonderful!
       Please do not ask what I did from 17.38 until now!
       You could say that Monday brought me nine meetings - - with nice people and good luck!
***
Много искам тази вечер да направя и още нещо - поставила съм си още 1 задача!
Ако успея - тук ще се появи черешката на тортата!
I really want tonight to do something more - I have even put a task!
If I make it - will appear here the cherry on top!
***
IKE, I wish you a successful exhibition!

Image:
http://suzy-ikesworld.blogspot.com/2012/07/freebie-friday-24.html
MY SHOP....is OPEN  :-)
    Във връзка с предстоящата изложба на художничката / авторката на изображението.
    In connection with the exhibition of the artist / author of the image.

6 коментара: