Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

неделя, 22 септември 2013 г.

Nostalgia through September / day 22 part I


Every day / is / a new joke
***
... tell us your School day Stories..
Това е седмицата на Кати, в която тя ни кара да отворим своите чекмеджета със спомени.
Темата е за училищните дни.

Lucky Snapping in 2013
В памет на Марлена Стаматова / 1968 г.- 2000 г./
In memory of Marlena Stamatova / 1968 - 2000 /
Файл:Panorama smg final-2.jpg
Sofia Mathematics High School
   Май 1982 год.
  Заедно с моята приятелка / и съученичка/ Марлена и нейните родители сме в двора на това елитно училище, за да видим абитурентите! Един от тях е нейн братовчед. Училището се намира в центъра на града, а тържеството е невероятно. Попаднала съм в един различен свят!
  Юни -Юли 1982 год. 
  Малко преди края на учебната година разбирам, че Марлена ще кандидатства в същото това училище. Тя не иска да се разделяме - хайде, ще кандидатствам и аз! Изпитът по математика е в началото на месец юли. Взимам няколко частни  урока по математика. 
  Сутринта, в деня на изпита, отивам у Марленини - глътнала съм си езика и съм получила пареза на лицето. Звъня на вратата. Отварят ми и какво да видя - надули радиото и тримата танцуват и се веселят! Така ще запомня това семейство - Бохеми! 
   - Хайде! Днес е изпитът! Всичко свърши - днес няма да се подготвяш повече, нали? Днес празнуваме!
   Освен в математическата гимназия, ние кандидатствахме и в немската езикова гимназия.
   Никога няма да забравя разочарованието на баща ми, че не бях приета в немската гимназия.  

         May 1982.
        Together with my friend / classmate / Marlena and her parents are in the courtyard of this elite school to see high school graduates! One of them is her cousin. The school is located in the city center and the celebration is amazing. I was in a different world!
          June-July 1982.
       Shortly before the end of the school year, I hear that Marlena will have examination at the same school. She says - Come on, apply you too! The examination in mathematics is in early July. I attend a few private lessons in mathematics.
         Morning on the day of the exam, I'm going to the house of Marlena - I swallowed my tongue and I received a facial paresis. Rang the doorbell. They open the door and what I see - radio plays, and they dance and have fun! So I will remember this family - Bohemy!
          - Come on! Today's exam! It's over - now will not prepare more, right? We are celebrating!
          Except in high school mathematics, we are applying in the German language school.
        I will never forget the disappointment of my father that I was not admitted to the German school.
-------------------------------------

2 коментара:

 1. Отговори
  1. Every day - in my mind.
   She died of throat cancer on March 5th 2000.
   Therefore, the subject Nostalgia is difficult for me - even in my native language.
   Thank you, dear Lynne!

   Изтриване