Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

понеделник, 16 септември 2013 г.

NICKNAME +

Let's reflect Challenge : September
          Моята сестра се роди на 26 декември 1974г. Беше истинска зима, а ние двамата с баща ми бяхме на гости при родителите на майка ми. Същия ден сутринта татко завари  задното стъкло на колата счупено. Това беше нещо необичайно за онова време, но и до ден днешен ние не знаем кой и защо е направил това. Колата е била паркирана на улицата, а не в двора.
        Трябваше да пътуваме, за да вземем майка и бебето от болницата. Аз седях на задната седалка, а задното стъкло бе покрито с одеало, за да не духа вятър и да не настина. 
         Когато пристигнахме в болницата, моите родители трябваше окончателно да решат как ще се казва детето и те оставиха на мен да избера името. Кръстена съм на майката на баща ми - Боряна и беше редно моята сестра да вземе името на другата ми баба - Люба.  Аз предпочетох името Людмила. Ние щяхме да й казваме накратко - Люси. Нещо, за което години наред сестра ми ще се сърди по детски и ще се тюхка как така
            - И предстявяте ли си като остарея, как така всички ще ми викат  " баба Люси"! Ужас! Срам! Друго е " баба Люба" - много по-хубаво име! 
             - Като пораснеш си смени името! - сърдех се аз.
            Била съм на 6 години, когато е трябвало да избера име на сестра си. Била съм дете и съм решила, че ако тя се казва Людмила, като дъщерята на тогавашния първи, ще има по-голям късмет. Обаче сестра ми мислеше за времето, когато щяха да й викат - " баба Люси" и туй-то! Навярно децата от детската градина се шегували  така - викайки си баба и дядо.
        Годините си минаваха, тя се успокои. А ние започнахме да й викаме - Джиджи.                 
        Разбира се днес тя е забравила това. 
         - Хайде Джиджи!
         И Честит Имен Ден!

My sister was born on December 26, 1974.
It was a real winter, and we both were with my father to visit my mother's parents.
The same morning Dad found the rear window of the car broken.
We had to travel to pick up mother and baby from the hospital. I sat in the back seat and the rear window was covered with a blanket to keep the wind blows and I do not get cold.
When we arrived at the hospital, my parents finally had to decide how they will be called the child, and they left me to choose the name.
I'm named after the mother of my father - Boriana and my sister was right to take the name of my other grandmother - Lyuba. I chose the name Lyudmila. We would tell her in short - Lucy.
Something that for years my sister will be angry as a child and she will asks:
- And you, reproduction you as I grow older, how come everybody will call me to me "Grandma Lucy"! Horror! Shame! Another is "Grandma Lyuba" - very nice name!
- As you grow up you change the name! - I sulk.
I was 6 years old when he had to choose the name of my sister. I was a kid and I've decided that if she says Lyudmila as, the daughter of Todor Zhivkov, she will have better luck. But my sister thought of the time when they would call her - "Grandma Lucy" and point!
The years past, she calmed down. And we began to call her - Gigi.
Of course today she is forgotten that.
- Come Gigi l'amoroso !
And Happy Name Day!

 ***
  The original song
 Dalida Gigi l'amoroso
/ Dalida Gigi l'amoroso+Bg subs /
Bulgarian cover
Емил Димитров - Хубавата Джиджи
Emil Dimitrov - Gigi Beautiful
/In the song of Dalida Gigi is a man.
Into the Bulgarian version - woman./
                            
 Today September 16th is the feast of

2 коментара:

 1. Your sister is very pretty, Borqna (She looks like you). I also have a bit more than 6 years difference with my brother. xxx

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Thank you, Anne!
   I am currently on a visit to your blog - I'm thinking of Sleep Angel - app and that you have learned English fluently..

   Изтриване