Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

вторник, 3 юни 2014 г.

52 Photos Project - Prompt 4

 52 Photos Project
HOSTESS: BELLA
good luck charm
52 Photos Project
Темата - нещо, които ти носи късмет
      Моята сестра ми направи снимка, на която съм с един любим медальон. Няколко дни чакам да ми я прати по електронната поща - може би е забравила, а на мен ми трябва за този проект! И вече наистина няма време...
       За опелото на моята свекърва  реших да сменя своята дамска чанта. Извадих всичко налично и го прехвърлих в нова чанта. На дъното на старата чанта открих тези неща - бях забравила за тях! Може би точно те, които винаги са били с мен, са моите амулети за късмет?!
   " Окото на Мохамед"* и един кестен - и двете неща са ми дадени от майка ми. 

     Да, ние сме християни, но някой й беше подарил сувенир от Истанбул с много такива мъниста - едно от тях е при мен. "Всевиждащото око на Хорус."
     " Винаги трябва да имаш кестен в джоба си." -  каза ми тя при една от нашите разходки в парка...

*- така си спомням
For the funeral of my mother in law, I decided to try another ladies bag. I took everything available and transferred into a new bag. At the bottom of the old bag I discovered these things - I'd forgotten about them! Maybe they have always been with me are my good luck charms?
"Eye of Mohammed" 
/souvenir from Istanbul/  and one chestnut - both are given to me by my mother.

Няма коментари:

Публикуване на коментар