четвъртък, 9 януари 2014 г.

Week 2 - Colours part II

    Lucky 7's in 2014

Thursday : White
" Ще бъдеш в бяло - с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло..."
Пейо Яворов
"You'll be in white - with olive twig

and like an angel in white clothes ... "
Peyo Iavorov

 

6 коментара: