Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

събота, 25 май 2013 г.

Day 25 & Nostalgia Challenge.. Party On! - part III


25. Us: Us could mean your workmates, family, friends or otherwise. How will you show everyone your ‘us’?
Ние / Нас
   Двама от нас. Начало на нашата фото-разходка. Цел - Женският пазар в София.
   Защо? - Предстои реконструкция. Скоро всичко това ще изчезне!
Two of us. The beginning of our photo walk. 
Purpose - The Women's Market in Sofia.
Why? - There will be a reconstruction. Soon, everything will disappear!


 Ето и други проявяват интерес и снимат. /
Here there are others who are interested and they are making report.***
     Продавачът в този магазин за " Гръцки натурални маслини и зехтин" е гръг! Искам да кажа, че не само маслините и зехтина бяха натурални - продавачът - също!
     Коментарът на моя съпруг бе -
     -Какво става? Полудяхме ли - Гърците са в България, а ние българите  искаме в Гърция да сме!
     Разбира се, купихме маслини. Великолепни!
The seller in this shop "Greek natural olives and olive oil" is from Greece! I mean that not only olives and olive oil were natural - the seller is also!
The comment my husband was -- What's up? Are we crazy? - The Greeks are in Bulgaria and Bulgarians want to be in Greece!
Of course we bought olives. Gorgeous!
 ***
 Обожавам риба, ама риба не купихме!
Adore fish, but we have not bought fish! 
My dad always bought fish from the market!
 Какво ще кажете за тази снимка - стара София или Мексико?
How about this photo - old Sofia or Mexico?
***


 Три килограма тиквички - една от моите задачи за неделя!
 - Ти си ги поиска!
Three pounds marrows - one of my tasks for Sunday!
- You request them!

***
 Това е табела " Реконструкция и капитален ремонт на " Женски пазар" - първи етап.
This is a board "Reconstruction and capital repair of "Zenski pazar* / The Women's Market/ "- the first stage.

* - so pronounced in Bulgarian language


***
Lucky Snapping in 2013

24 май бе почивен ден и аз отворих старите албуми със снимки!
May 24 was a day off and I opened my old photo albums!
 Стар обичай - Майка ми полива вода със здравец за късмет!
The old custom - My mother pours water with geranium on the road  for good luck!
The wedding begins!
 ***
 Рожден ден на Влади /2008/ - Синеморец. Аз снимам с фотоапарат, а моя мъж - прави видео-клип. / Vlady's Birthday / 2008 / - Sinemoretz. I shoot with a camera and my man - made ​​video clip.
 Две години по-късно - на същото място. / Two years later - in the same place.
 
 
 ***
Семейни тържества. Имен ден на Николай. / Family celebrations. Name day of Nicholas.


***
 Рожден ден на Николай.  / Nicolay's Birthday 
My sister, I and my sister in law.
 ***
Моята свекърва на 50 години. / My mother in law for 50 years.
 *** ***
Сватбата на моята сестра. Ние с мъжа ми сме кумове.
Това е Виденовата зима. Сестра ми предпочете тържеството да е в новия им апартамент.

The wedding of my sister. My husband and I are sponsors / best men at a wedding/.
This is The VIDENOV winter. / In the fall and winter of 1996/1997 the country was in a state of hyperinflation./ My sister chose the party to be in their new apartment.
***
Това е 7-мата годишнина от нашата сватба. 
      В Китен. Лятна ваканция. Вечеряме в един ресторант, когато изведнъж завалява проливен дъжд. Келнерът ни пита и настанява на нашата маса една двойка - млада жена и мъж. По-късно ще разбера, че те са просто колеги. Разменяме само няколко думи, защото е късно и ние сме приключили със своята вечеря. Те ни казаха в кой хотел са. Ние - също. Пожелаваме си лека нощ.
         На сутринта. Времето е мрачно. Решаваме да останем в леглата. И без това пясъкът ще е още мокър. Не става за плаж! На вратата се чука. " Нямаме боклук. Няма нужда да чистите!" - казвам аз. След кратка пауза отново следва почукване по вратата. Отварям - те!
 - Хайде! Какво се излежавате! Отиваме на " Луна Парк" !
 - Преди обяд? Че те работят ли?
 - И още как!
         Боже, наистина работеха! Никога преди това не се бях качвала на такива колички!
         Няколко дни, след като се запознахме, ги поканихме да отпразнуваме заедно нашия празник. Те ни подариха лазерна картина. 
         Имам много хубави спомени от това запознанство. Към количките прибавям и първата си текила - изпита в бар на плажа! По бански!
         Те бяха дошли само за 5 дни. 5 дни те правеха парти за нас!

7th anniversary of our wedding
In Kiten. This is our summer vacation. We have dinner at a restaurant when suddenly started pouring rain. The waiter asked us and stay at our table a couple - young woman and man. Later we will understand that they are just colleagues. We say a few words, because it's late and we finished our dinner. They told us which hotel they are. We - too. We say goodnight.
On the morning. The weather is gloomy. We decide to stay in bed. Anyway, the sand will be still wet. It's not for the beach! Someone knocks on the door. "There isn't garbage. No need to clean!" - I say. After a short pause again a knock on the door. Open - they are!
- Come on! Why do you sleep! Go to "Luna Park"!
- Before lunch? Do they work now?
- And you ask!
God, they really worked! I never before had I been on these cars!
A few days after we met, we invited them to celebrate our holiday. They gave us a laser picture.
I have many happy memories of this acquaintance. To "Luna Park" with carts I add my first tequila - in a bar on the beach! In bathing suits! / Our men didn't know anything about it!/
They were only 5 days here. 
5 days - a party for us!

1 коментар: