Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 20 декември 2013 г.

KathiJo's week - Christmas nostalgia IV-V


Photo of the Day
Nostalgia~ Christmas festivities
I. Връщайки се година назад/ Returning year ago

" The population of Bulgaria is melted by eight per day
this is the most rapid rate of extinction of a population in the world, warned on air show "This Morning" on bTV Professor Peter Ivanov from the Center for Demographic Policy in Varna.
 Ethnic structure of the population
 Bulgarian native language isn't of 50% of newborns according to statistics from the Center for Demographic Policy.
"Replacing the population" has already begun
"Ethnic structure is uncomfortable topic for Bulgarian politicians, who are embarrassed to admit that Bulgaria tsiganizira and Islamization," criticized Prof. Petar Ivanov."

Цялата статия тук. / The whole article here.

Една картичка, която купих специално за темата - Носталгия и ... изчезващата България! One card that I bought specifically for the topic - Nostalgia and ... the disappearing Bulgaria!

Цялата статия И тук / ако случайно я свалят!/: And the whole article here / if accidentally removed! /:
 19.12.2013 08.49
Населението на България се топи с осем души на ден – това е най-бързото темпо на изчезване на население в света, предупреди в ефира на предаването „Тази сутрин” по bTV проф. Петър Иванов от Центъра за демографска политика във Варна.

„От 9 милиона души станахме 6,98 милиона. Ще станем около 4 милиона души през 2050 г. според прогнозите на Световната банка, на които може да се вярва”, подчерта професорът.

България е единствената държава в света, която поддържа отрицателен естествен прираст през последните 23 години, допълни и доц. Георги Бърдаров от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Експертът по демографска статистика проф. Тодор Калоянов от УНСС подчерта, че тенденциите не са нормални, особено заради продължителността на периода, в който се наблюдават. „Това, което се случва, е обективна тенденция, започнала преди 90 години. Известна е теорията за демографския преход, според която сме достигнали четвъртият етап на ниска раждаемост и висока смъртност. Експертите очакваха да се възстанови възпроизводството, но се случи нещо изненадващо”, обясни експертът.

Етническа структура на населението

Проф. Петър Иванов изтъкна, че винаги се премълчава въпросът за етническата структура. Според статистиката на Центъра за демографска политика за 50% от новородените българският език не е майчин. „Интересно, тези 53 000 деца, родени през тази година, с 16 000 по-малко от предходната година, какъв език имат за майчин – според нашата статистика за около 30 000 това не е българският език”, изтъкна професорът, според когото „подмяната на населението” вече е започнала.

„Етническата структура е неудобна тема за българските политици, на които е неудобно да признаят, че България се циганизира и турцизира”, критикува проф. Петър Иванов.

Доц. Георги Бърдаров припомни, че в един момент на ромското население се е гледало като на трудов резерв за България, затова трябва да се обърне внимание на тяхното образование. „Ромите имат ниска продължителност на живота и висока смъртност”, предупреди той.

Според проф. Иванов е необходима политика на рестриктивно семейно планиране. „Деца трябва да имат тези, които могат да им осигурят условия за живот. За ромите децата са просто средство за съществуване”, отбеляза професорът.

„За мен най-страшна е промяната във възрастовата структура – държавата не може да понесе толкова неактивна част от населението”, подчерта доц. Бърдаров, според когото младежката безработица е друг важен акцент в демографската криза. /btvnews.bg
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Традиции / Traditions
 Сурвачка / Survachka
Survachka is decorated cornel stick with which an old Bulgarian tradition people mutually "Survaki" New Year, a slight bump on the back with wishes for health, happiness, good harvest, etc.

I always did before my survachka - Dad always was very glad and then he kept survachka to decorate a whole year!


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV. Подаръци / Gifts
 A) Между децата  - тийнейджърите/ Between children - teens
За близначките  купих шноли за коса, направени от рог и украсени със седеф!
Влади получи макет на танк и парфюм!
For twins I bought hair-slides made ​​from horn and decorated with mother of pearl!
Vladi get mock tank and perfume!

  
---------------------------------
B) Между възрастните - червена точка!Between adults - AND a red dot!
       Това е календарът, който аз купих за г-н Х, който пише за едно английско списание. Такова бе и неговото желание-ултиматум:
      - Искам календар на Плейбой! Ако не намериш - направи твой собствен!
      Сега казва, че било шега! Да, но аз от шеги не разбирам!...
      И календарът, който аз получих - такъв, какъвто исках - РАБОТЕН КАЛЕНДАР, защото аз съм ... работеща жена!

This is the calendar that I bought for Mr. X, who writes for an English magazine. Such was his desire and ultimatum:
- I want a calendar of Playboy! If you do not find - make your own!
Now says it was a joke! Yes, but I do not understand a joke!...
And a calendar that I received / my wish!/ - a work calendar -  because I'm ... business woman!
Where is my knitting?
My work calendar
 ------------------------------------------------------------------------------
V. Минералният извор в центъра на София / The mineral spring in Sofia center
Photo of the Day


 Yes, I think I can take part in the next year for making daily photos!
The Photos are not a problem! The writing sucks!

6 коментара:

 1. Your photos are brilliant again, Borqna.
  I think the "playboy" calendar is very funny
  And I love the card you bought. I don't really understand about the extinction of Bulgaria but I will try to find out more.

  ОтговорИзтриване
 2. Great photos and love the 'knitting' one!! I agree a photo a day will be easy :)
  Happy Christmas to you and your family, dificult just having lost your Mum (((hugs))) xx

  ОтговорИзтриване
 3. Borqna, I always love your pictures. They are so interesting. The calendar is funny. If Mr. X meant it as a joke, then I hope he found it funny like we did. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year. I know it will be difficult for you under the circumstances, but I know you are a strong woman and will endure. Time does make it better. xxxx

  ОтговорИзтриване
 4. Thank you so much for my Xmas present, Borqna. I will only open it on Xmas day. Have a Merry Xmas with all your family, we will be thinking of you. All the best for 2014.

  ОтговорИзтриване
 5. Lovely taste of your Christmas things Borqna.. and yes, join me in 2014. xx

  ОтговорИзтриване