Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

понеделник, 10 март 2014 г.

Week 11: Light

Lucky 7's in 2014

Again snow raining ..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monday ... Indoor Lights

                     
Цветята върху кухненските шкафове вече жадуват за истинска слънчева светлина.
The flowers on the kitchen cupboards already thirsting for real sunlight.
      Обичам снега през прозореца - това ми напомня за зимните сесии в университета, когато седях вкъщи на топло и само учех. 
      Понякога отивах в хола, а там татко гледаше хокей.
      I love the snow through the window - it reminds me of winter sessions at the university when I was sitting at home warm and only learned.
     Sometimes I went into the living room, and there dad watching hockey.
----
And cach up
Thank you, KathiJo for this week  "Light"!
We have a poem -
"She : - Am I a shadow on you?
 He : - No, your aren't! You can only be my light!"
--

Тъмнея ли ти? - го попитах
и се отдръпнах от прозореца.
Той нещо пишеше наведен.
И без да вдигне поглед, каза
с неотразимата ирония:
"Ти можеш само да ми светиш!"

Отиде си денят, повлякъл
години ден по ден след себе си,
различни до неразличимост.
Понякога заставам мълком
с вторачен поглед през прозореца
и образ замъглен се мярва.

Той нейде пише сам, наведен.
Тъмнея ли ти? - питам - в спомена?
И хладен полъх ме пронизва.
Долавям ехо издалече
с една космическа ирония:
"Ти можеш само да ми светиш!"


1982
Блага Димитрова

1 коментар: