неделя, 9 март 2014 г.

Week 10: Books IV

Lucky 7's in 2014
Днес книгите са електронни. / Today books are digital.
 Аз предпочитам ... допира с хартията. / I prefer ... contact with the the paper.
-----------------------------------------------------------------------------------------
March 8th - Women's Day.
  Разходка и пазар от любимия гръцки магазин - "Каламата" - област в Гърция.
Walk and shopping from our favorite Greek shop - "Kalamata" - District in Greece.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Катерица да си днес! / To be a squirrel today
 Всички те хранят и се снимат с теб! /People give you food and take a picture with you!
 


The park
 and a meeting


Няма коментари:

Публикуване на коментар