Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

петък, 16 май 2014 г.

Week 20 .. and Drink! parth III

Lucky 7's in 2014
Friday ... Thank Goodness It's Friday!

Нещо наистина различно. / Something really different.

 T (w)O      B E(ers)  

O  R 

N O T    T (w)O    B E(ers)  

--------------------------------------------

Още една промоция на напитка в София:
Каменица Фреш Лимон и Каменица Фреш Грейпфрут.
 / Kamenitza Fresh е една завладяваща комбинация от бира и плодов сок./
Another promotion drink in Sofia:

Another promotion drink in Sofia:
Kamenica Fresh Lemon and  
Kamenica Fresh Grapefruit. 
/ Kamenitza Fresh is a fascinating combination of beer and fruit juice. /
---------------------------------------------------
        Съгласна съм с KatiJo - предпочитам истинска бира!
        Тук е мястото да споделя една история с наши хора.

        Българска бригада строители в Англия.
       След работа си купили бира - за релакс. Пили, пили - не могат да се напият хората. Легнали си.
        На сутринта стават - всичко е ОК - няма махмурлук, няма дявол!
        Отишли навреме на работа. 
     А техният работодател се обадил в агенцията, която му изпратила тези работници, за да благодари:
       - Много съм доволен от  хората, които ми препоръчахте! - казал той. - Много са съвестни! За първи път виждам работници да си купуват и пият безалкохолна бира!

       Така е, като не знаят езика...

      I agree with KatiJo - I also prefer a real beer!
      Here is the place to share a story with our people.

      Bulgarian brigade builders in England.
     After work, they bought beer - for relaxation. Cheers, cheers, they can'not get drunk. Then they went to sleep.
      In the morning everything is OK - no hangover, no devil!
     Went to work on time.
     And their employer called the agency that sent him these workers to thank: 
    - I'm very happy with the people you recommended me! - he said. - They're very conscientious!
For the first time I've seen workers to buy and drink non-alcoholic beer

     True, they don't know the language ...

2 коментара: