петък, 16 май 2014 г.

Week 20 .. and Drink! parth III

Lucky 7's in 2014
Friday ... Thank Goodness It's Friday!

Нещо наистина различно. / Something really different.

 T (w)O      B E(ers)  

O  R 

N O T    T (w)O    B E(ers)  

--------------------------------------------

Още една промоция на напитка в София:
Каменица Фреш Лимон и Каменица Фреш Грейпфрут.
 / Kamenitza Fresh е една завладяваща комбинация от бира и плодов сок./
Another promotion drink in Sofia:

Another promotion drink in Sofia:
Kamenica Fresh Lemon and  
Kamenica Fresh Grapefruit. 
/ Kamenitza Fresh is a fascinating combination of beer and fruit juice. /
---------------------------------------------------
        Съгласна съм с KatiJo - предпочитам истинска бира!
        Тук е мястото да споделя една история с наши хора.

        Българска бригада строители в Англия.
       След работа си купили бира - за релакс. Пили, пили - не могат да се напият хората. Легнали си.
        На сутринта стават - всичко е ОК - няма махмурлук, няма дявол!
        Отишли навреме на работа. 
     А техният работодател се обадил в агенцията, която му изпратила тези работници, за да благодари:
       - Много съм доволен от  хората, които ми препоръчахте! - казал той. - Много са съвестни! За първи път виждам работници да си купуват и пият безалкохолна бира!

       Така е, като не знаят езика...

      I agree with KatiJo - I also prefer a real beer!
      Here is the place to share a story with our people.

      Bulgarian brigade builders in England.
     After work, they bought beer - for relaxation. Cheers, cheers, they can'not get drunk. Then they went to sleep.
      In the morning everything is OK - no hangover, no devil!
     Went to work on time.
     And their employer called the agency that sent him these workers to thank: 
    - I'm very happy with the people you recommended me! - he said. - They're very conscientious!
For the first time I've seen workers to buy and drink non-alcoholic beer

     True, they don't know the language ...

2 коментара: