вторник, 27 август 2013 г.

13.08. Anne's week

Мрежа няма, но я вижте какво става по жиците!
No network! BUT
See how swallows perched on electrical wires!

Let's reflect challenge : August

...our word this week :
Irrelevant

Няма коментари:

Публикуване на коментар