already in the second half of my life

Моята снимка
already in the second half of my life

сряда, 7 януари 2015 г.

С ЕДНА МОЛИТВИЧКА
започнах този ден.
С една молитвичка...
Завърших този ден
с една молитвичка.


/Автор: Деян Енев/



ОТЧЕ НАШ ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ МОЙ ДОМ И ЗАБЕРИ ВСЕ МОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ И БОЛЕЗНИ И ПОЖАЛУЙСТА ОБЕРЕГАЙ МОЮ СЕМЬЮ! 
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА АМИНЬ ГОСПОДИ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НУЖДАЮСЬ В ТЕБЕ ВОЙДИ В МОЁ СЕРДЦЕ АМИНЬ!





Няма коментари:

Публикуване на коментар