Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

четвъртък, 22 септември 2016 г.

Честит празник!


     " На 22 септември 1908 г. във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество."

     "On September 22, 1908 in Veliko Tarnovo, a manifesto, Prince Ferdinand declared Bulgaria's independence. With this act virtually rejected last vassal relations with the Ottoman Empire. Principality of Bulgaria became an independent state headed by Crown King Ferdinand. Porte (Turkey ), and then the Great powers recognized officially Bulgarian independence. it was declared an official holiday by the National Assembly on September 10, 1998 for a long time the importance of this event in recent history not assessed, but on that date in 1908 Bulgaria - one of the oldest countries in Europe again appeared on the world map after five centuries of Ottoman domination. "

Няма коментари:

Публикуване на коментар