Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

четвъртък, 28 август 2014 г.

Lucky 7's in 2014 - catch up W32-35 /1

        Благодаря на KathiJo за нейното чудесно предизвикателство и за усилията, които тя полага, за да ни забавлява всяка седмица. С голямо любопитство и нетърпение очаквам новите теми. Признавам, че изгубих ритъм за известно време.
       Всички ние сме доста заети, но темите и срока на предизвикателството, правилата са много либерални и това - тази свобода на общуване е много приятна.
Thanks KathiJo for her great challenge, for the efforts she is making to entertain us in every week. With great curiosity and look forward to new topics. I admit that I lost my rhythm for a while.
We are all busy in our daily lives, but the topics and term of the challenge, the rules are very liberal and that - that freedom of communication is very nice.
Week 32 : Centenary
" Кои сме? Откъде сме? И кое ни е карало да вървим напред? Тези въпроси си задава години преди да направи този филм режисьорът Рангел Вълчанов, стоейки една сутрин пред Бъкингамския дворец и наблюдавайки смяната на караула. Спомнил си своето родно село и се замислил колко различни са неговите съселяни. Запитал се какви са били техните дни и нощи, делници и празници, радости и скърби. И тръгвайки по пътя на спомените, към своето детство, създава този носталгично-присмехулен филм."  
" Who are we? Where are we? And what drove us to move forward?  
These questions set years before making this film director Rangel Valchanov standing one morning at Buckingham Palace and watching the changing of the guard. Remembering his native village and think how different his villagers are. Ask yourself what were their days and nights, weekdays and holidays, joys and sorrows. And go through memories of his childhood creates the nostalgic movie-mocking."
The Unknown Soldier's Patent Leather Shoes
Лачените обувки на незнайния войн / The Unknown Soldier's Patent Leather Shoes

     Наскоро гледах отново "Лачените обувки на незнайния воин"  - великолепен филм!
     Знаех, че съм виждала някъде този паметник.
     Намерих го и специално за предизвикателството на KathiJo - отидох там, за да го снимам. Село Враждебна - днес един от кварталите на град София.
These days I watched again this magnificent film. I knew I've seen this monument somewhere.
I found it and especially for the challenge of KathiJo - found time and went there to photograph him.
Vrazhdebna Village - now a suburb of Sofia city.
Week 33: Sky pictures
Blue sky/ Cute clouds/ Grey clouds threatening/ Sunrise/ Sunset
Through the trees/ Over the horizon/ Sea and sky
 

Week 34: Paper Mates

Newspapers/ Cards/ Bags or Boxes
Posters/ Tissue or crepe/  Hobby papers/Your choice

 
Week 35: Travel Tales

2 коментара: