Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

сряда, 19 юни 2019 г.

Day 170 - 2019 - a card

Една дълго обмисляна и много желана картичка.
A long thoughtful and very desirable card.

Size: 15sm./21sm. ( 5.9 '/ 8.3')

Image & Sentiment :

BBear Sitting

Freebie Every Friday! Shop the Store! 
Sketch:
Stella Says Sketch Challenge #711
  
 
Challenges:
Stella Says Sketch Challenge #711 

Картичкофурийско предизвикателство 392 - "Картичка по думи"

Creative Moments  #169 - Anything Goes **
Inspiration and some History
      Първо видях изображението на Bugaboo - Catch The Bug Challenge - това сладко мече, направило се на пчела и веднага се влюбих в него! А много по-късно, по време на една почивка в Италия, направих тази снимка - момиче, което гледа стъклен макет на пчелен кошер. Казах си, че ако един ден имам изображението на мечето, ще направя картичка с двете неща! Държа да отбележа, че направих снимката точно с тази идея - картичка с мечето!

     Можете да си представите радостта ми, когато Bugaboo - Catch The Bug Challenge го предоставиха като безплатно в тяхната петъчна рубрика. Веднага го принтирах и оцветих! 
      Тогава пък излязаха публикации относно снимането на хора без тяхно желание и т.н. и това охлади ентусиазма ми. До миналата седмица, когато извадих отново всички материали / цялата сергия, както й казвам /, за да се подготвя за моето участие при Ike и отново попаднах на този тандем - момичето и мечето. 
     Благодаря за страхотния скеч #711.
      I first saw the image of Bugaboo - Catch The Bug Challenge - this sweet bear made on a bee and I immediately fell in love with it! A lot later, during a holiday in Italy, I made this picture - a girl who is looking at a glass beehive pattern. I told myself that if one day I have the image of the bear, I will make a card with both things! I would like to note that I made the picture exactly with this idea - a bear card!
     You can imagine my joy when Bugaboo - Catch The Bug Challenge made it free in their Friday rubric. I immediately printed it and painted it!
     Then there were publications about shooting people without their wish, and so on. and that's what chilled my enthusiasm. Until last week, when I pulled out all the stuff /
the whole flea market as I said / to prepare for my participation at Ike and again I came across this tandem - the girl and the bear.
     Thanks a lot for the great sketch # 711.

 

1 коментар: