петък, 3 април 2015 г.

Week 48

52 Photos Project

{Empty Space}

52 Photos Project 
Езерото в парка на Военната  Академия -
то е с формата на буквата "Ф", като първата буква на Фердинанд.
The lake in the park of the Military Academy - in Sofia, Bulgaria -
it's in the shape of the letter "Ф" as the first letter of Ferdinand.
 
 More pictures here  and  here.

Няма коментари:

Публикуване на коментар