Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

вторник, 24 февруари 2015 г.

Week 42

52 Photos Project
Gallery 42 {Orange}
 
       Сръбски ресторант "Добро" в София - 
"Добро" от сръбски на български означава - добър, на английски - good.
Надписът е наистина оранжев! 
       Интересно е и друго - лампите са облицовани отвътре с естествени есенни листа -
 ефектът е поразителен!
Serbian restaurant "Добро" in Sofia -

"
Добро" by Serbian Bulgarian means - "Добър"  / English - Good/.
The inscription is actually orange!
Interestingly another - lamps are lined inside with natural autumn leaves -
the effect is striking!
***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар